PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

Przygotowany przez OPEC projekt pt. „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” , złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).
Projekt zakładał budowę układu kogeneracyjnego, tj. wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Układ kogeneracyjny zasilany gazem sieciowym może pracować w podstawie przez cały rok, dzięki czemu  możliwe jest wyłączenie kotłów węglowych na okres około pół roku.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniża emisję CO2- nawet do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwala także na obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększa sprawność ogólną procesu wytwarzania energii.


Kalendarium Projektu:

  1. Kwiecień 2010 – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  2. Maj 2011 – podpisanie umowy z Wykonawcą – Konsorcjum: INTROL SA  i GROS-POL PLUS Sp. z o.o.
  3. Styczeń 2012 – przekazanie terenu pod budowę kogeneracji.
  4. Marzec 2012 – uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę obiektu, połączone z podpisaniem Aktu Erekcyjnego przez przedstawicieli władz samorządowych oraz poświęceniem miejsca inwestycji.
  5. Maj 2012 – transport do Wejherowa sprowadzonego z Norwegii silnika gazowego Rolls Royce’a wraz z generatorem.
  6. Kwiecień 2013 – nadanie nowo powstałej elektrociepłowni imienia Jerzego Kossa, wieloletniego kierownika wejherowskiej ciepłowni.
  7. Maj 2013 – uruchomienie elektrociepłowni.
  8. Czerwiec 2013 – uroczyste otwarcie elektrociepłowni i konferencja prasowa podsumowująca projekt.