PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Celem Projektu było umożliwienie zasilenia obecnych i nowych obiektów (w tym głównie mieszkaniowych) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Obszar położony wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Rozbudowa powyższych terenów spowodowała konieczność dostarczenia energii cieplnej do nowopowstających zabudowań. Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwi wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni, co pozwoli również na uniknięcie potencjalnej niskiej emisji pyłów PM10.

W ramach Projektu wybudowano sieć ciepłowniczą przy ul. Strzelców o długości ok. 1,268 km (w tym przyłącza 0,19 km).


Wartość projektu 4 837 260,22 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 482 001,73 PLNOkręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: