Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.
Decyzją Prezesa URE nr OGD.4210.61.2021.164.XXII.PWi z dnia 13.01.2022 r.  została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła (decyzja i treść zmiany taryfy w załączeniu),  która zostanie wprowadzona do rozliczeń z Odbiorcami od dnia 28.01.2022 roku.

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w OPEC


Miasto Gdynia, Rumia, Gmina Kosakowo

Sopot

Wejherowo

Kotłownie – Gdynia

Kotłownie – Reda, Rumia, Kosakowo

KALKULATOR OPŁAT


1. Wybierz sposób wytwarzania ciepła z OPEC

2. Wybierz miasto lub gminę

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własnością OPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

2. Wybierz miasto lub gminę

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów siecią ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło,wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

2. Wybierz miasto lub gminę

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła zlokalizowanych przy ulicy: Dickmana 7 i Dickmana 24, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiektach, w których są one zlokalizowane lub do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Szczecińska 11, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5MW dostarczane jest do obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Kamrowskiego 3, Kamrowskiego 7, Staniszewskiego 8, Staniszewskiego 15, Kańskiego 5, Zaruskiego 2, Zaruskiego 8, Zaruskiego 10, Zaruskiego 16, Zaruskiego 27, Filipkowskiego 1-3, Filipkowskiego 2, Filipkowskiego 9, Filipkowskiego 12, Filipkowskiego 14, Filipkowskiego 16, Filipkowskiego 18, Filipkowskiego 20, Filipkowskiego 21, Filipkowskiego 23-25, Janki Bryla 8, Janki Bryla 21, Niemena 2, Niemena 19, Miętowa 152, Felińskiego 1, Św. Faustyny 8 i Janki Bryla 37 w których zainstalowana moc cieplna i nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Miła 2 i Al. Zwycięstwa 190A, Al. Zwycięstwa 246/248, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym są one zlokalizowane lub do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność odbiorców.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Al. Zwycięstwa 237, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Odbiorcy. Którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego, w źródle ciepła, zlokalizowanym przy ul. Puszczyka, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do ich obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła zlokalizowanych przy ul. Al. Niepodległości 863, opalanych gazem ziemnym, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane lub do obiektów sąsiednich poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Widokowa 8, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Podgórna 9c i Leśna 4, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, ostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna
0,00
Opłata miesięczna
0,00

Czym jest kalkulator symulacji opłat?


Kalkulator symulacji opłat ma za zadanie przybliżyć Ci wielkość szacunkowych opłat za ciepło jakie będziesz ponosił po przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Czy suma z kalkulkatora będzie finalnie na mojej fakturze?

 

Nie. Do kalkulatora wpisujemy szacunkowe dane w oparciu o projekt techniczny w przypadku  mocy zamówionej (kW) oraz szacunkowe zużycie ciepła (GJ) w oparciu o zużycie z lat ubiegłych. Warunki pogodowe a co za tym idzie zużycie ciepła rok do roku zawsze będzie się różnić.

 

Wyszła zbyt duża suma. Czy coś wpisałem źle?

 

Być może w okienku dotyczącym mocy zamówionej wpisałeś wielkości z projektu lub warunków technicznych pomnożone przez 12 (w skali roku). W tym okienku należy wpisać wartości w skali miesiąca