PL  |  EN

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.52.2023.164.XXIV.DJ z dnia 19.04.2024 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła OPEC zawierająca zbiór cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Taryfę opublikowano w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, Nr 150 (2909) z dnia 19.04.2024.

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.33.2023.1262.XXI.ARy z dnia 19.10.2023 r.  została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła wytwarzanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, Nr 465 z dnia 19.10.2023 roku.

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.11.2024.1261.XXIzm.ARy z dnia 17.05.2024 r.  została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła wytwarzanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, Nr 188 (2947) z dnia 17.05.2024 roku.

 

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w OPEC


Miasto Gdynia, Rumia, Reda, Gmina Kosakowo

od 01.06.2024r.

Odbiorcy objęci ustawą z dnia 15 września 2022r.

(Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami)

Sopot

od 01.06.2024r.

Odbiorcy objęci ustawą z dnia 15 września 2022r.

(Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami)

Wejherowo

Ceny wytworzenia energii cieplnej są niższe od ustawowych cen z rekompensatą przewidzianych w Komunikacie Prezesa URE - Informacja nr 9/2023.

Kotłownie – Gdynia

od 01.06.2024r.

Odbiorcy objęci ustawą z dnia 15 września 2022r.

(Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami)

Kotłownie – Reda, Rumia, Kosakowo

od 01.06.2024r.

Odbiorcy objęci ustawą z dnia 15 września 2022r.

(Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami)

Miasto Gdynia, Rumia, Reda, Gmina Kosakowo

od 01.06.2024r.

Odbiorcy nieobjęci ustawą.

Sopot

od 01.06.2024r.

Odbiorcy nieobjęci ustawą.

Wejherowo

od 01.06.2024r.

Odbiorcy nieobjęci ustawą.

Kotłownie – Gdynia

od 01.06.2024r.

Odbiorcy nieobjęci ustawą.

Kotłownie – Reda, Rumia, Kosakowo

od 01.06.2024r.

Odbiorcy nieobjęci ustawą.

Miasto Gdynia, Rumia, Reda, Gmina Kosakowo

od 01.07.2024r.

Odbiorcy nieobjęci ustawą.

KALKULATOR OPŁAT


1. Wybierz sposób wytwarzania ciepła z OPEC

2. Wybierz miasto lub gminę

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własnością OPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00

2. Wybierz miasto lub gminę

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów siecią ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło,wytwarzane w źródle ciepła Wc i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

2. Wybierz miasto lub gminę

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła zlokalizowanych przy ulicy: Dickmana 7 i Dickmana 24, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiektach, w których są one zlokalizowane lub do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Szczecińska 11, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5MW dostarczane jest do obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Kamrowskiego 3, Kamrowskiego 7, Staniszewskiego 8, Staniszewskiego 15, Kańskiego 5, Zaruskiego 2, Zaruskiego 8, Zaruskiego 10, Zaruskiego 16, Zaruskiego 27, Filipkowskiego 1-3, Filipkowskiego 2, Filipkowskiego 9, Filipkowskiego 12, Filipkowskiego 14, Filipkowskiego 16, Filipkowskiego 18, Filipkowskiego 20, Filipkowskiego 21, Filipkowskiego 23-25, Janki Bryla 8, Janki Bryla 21, Niemena 2, Niemena 19, Miętowa 152, Felińskiego 1, Św. Faustyny 8 i Janki Bryla 37 w których zainstalowana moc cieplna i nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Miła 2 i Al. Zwycięstwa 190A, Al. Zwycięstwa 246/248, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym są one zlokalizowane lub do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność odbiorców.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Al. Zwycięstwa 237, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy. Którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego, w źródle ciepła, zlokalizowanym przy ul. Puszczyka, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do ich obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy. Którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego, w źródle ciepła, zlokalizowanym przy ul. Puszczyka, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do ich obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła zlokalizowanych przy ul. Al. Niepodległości 863, opalanych gazem ziemnym, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane lub do obiektów sąsiednich poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła Widokowa 8, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Podgórna 9c i Leśna 4, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, ostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

3. Wybierz taryfę

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Podgórna 9c i Leśna 4, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, ostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

Moc zamówiona w KW
Roczne zużycie w GJ
Opłata roczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen bez rekompensaty)
0,00
Opłata roczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Opłata miesięczna (wg cen z rekompensatą)
0,00
Szacunkowa różnica opłat rocznych
0,00
Szacunkowa różnica opłat miesięcznych
0,00

Odbiorcy ciepła wskazanych poniżej źródeł, po spełnieniu warunków ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) zostaną objęci cenami z rekompensatą za ciepło.

 

Grupy taryfowe OPEC objęte rekompensatą od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku:

 • G1 - kotłownie Gdynia
 • G2 - kotłownie Gdynia
 • G3 - kotłownie Gdynia
 • G4 - kotłownie Gdynia
 • G5 - kotłownie Gdynia
 • G6 - kotłownie Gdynia
 • Ru1 - kotłownie Rumia
 • Re1 - kotłownie Reda
 • K1 - kotłownie Kosakowo (Mechelinki)
 • S4 - kotłownie Sopot

 

Grupy taryfowe OPEC objęte rekompensatą od 1 grudnia 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku:

 • W-OX - kotłownie Nanice
 • W-IDE - kotłownie Nanice
 • W-GDE-de - kotłownie Nanice
 • W-GDE-ox - kotłownie Nanice

Czym jest kalkulator symulacji opłat?


Kalkulator symulacji opłat ma za zadanie przybliżyć Ci wielkość szacunkowych opłat za ciepło jakie będziesz ponosił po przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Czy suma z kalkulkatora będzie finalnie na mojej fakturze?

 

Nie. Do kalkulatora wpisujemy szacunkowe dane w oparciu o projekt techniczny w przypadku  mocy zamówionej (kW) oraz szacunkowe zużycie ciepła (GJ) w oparciu o zużycie z lat ubiegłych. Warunki pogodowe a co za tym idzie zużycie ciepła rok do roku zawsze będzie się różnić.

 

Wyszła zbyt duża suma. Czy coś wpisałem źle?

 

Być może w okienku dotyczącym mocy zamówionej wpisałeś wielkości z projektu lub warunków technicznych pomnożone przez 12 (w skali roku). W tym okienku należy wpisać wartości w skali miesiąca