Aktualności

2018-06-21

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup osprzętu elektrotechnicznego Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr 1-4 do SIWZ Modyfikacja załącznika nr 5 z dnia 22.06.2018 r. Załącznik nr 5 po modyfikacji z dnia 22.06.2018 r. – wersja aktualna

Zobacz więcej
2018-06-07

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Modyfikacja z dnia 07.06.2018r. SIWZ – modyfikacja z dnia 07.06.2018r. Modyfikacja z dnia 11.06.2018r. Załączniki […]

Zobacz więcej
2018-06-07

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin Unieważnienie postępowania  

Zobacz więcej
2018-06-04

Dnia 22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał nową Ustawę o ochronie danych osobowych a  25 maja 2018 r. weszły w życie unijne przepisy o ochronie danych osobowych – RODO. RODO, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i […]

Zobacz więcej
Zobacz pozostałe aktualności

Zobacz co udało nam się stworzyć

OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

Przepompownia K-608

Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce.

Zobacz więcej
KOGENERACJA

Nasz produkt – CIEPŁO – nie tylko służy społeczeństwu, ale nawiązuje również do pozytywnych skojarzeń i zachowań.

Zobacz więcej