Aktualności

2019-03-07

Ruszyło internetowe głosowanie na najciekawsze projekty gdyńskich organizacji pożytku publicznego w obszarze wsparcia społecznego. Tegoroczna, gdyńska edycja akcji „Podaj dalej ciepło” odbywa się pod hasłem „Innowacje społeczne na ludzką miarę”.

Zobacz więcej
2019-03-06

PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 6 marca 2019 r. w Gdyni podpisały 5-letnią umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa.

Zobacz więcej
2019-02-13

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do zgłaszania innowacyjnych inicjatyw, które służą wspieraniu osób zależnych (osób starszych, niepełnosprawnych).

Zobacz więcej
2019-02-13

Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC  

Zobacz więcej
Zobacz pozostałe aktualności

Zobacz co udało nam się stworzyć

OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

Przepompownia K-608

Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce.

Zobacz więcej
KOGENERACJA

Nasz produkt – CIEPŁO – nie tylko służy społeczeństwu, ale nawiązuje również do pozytywnych skojarzeń i zachowań.

Zobacz więcej