Aktualności

2018-07-18

Jak pracuje Zakład Energetyki Cieplnej latem? Na terenie Wejherowa OPEC dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych źródeł –  ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Latem dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest w oparciu o silnik gazowy.

Zobacz więcej
2018-07-11

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup środków ochrony indywidualnej Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Wyjaśnienia z dn. 16.07.2018r. Wyjaśnienia z dn. 18.07.2018r. SIWZ wraz z załącznikami – modyfikacja z dn. 18.07.2018r..

Zobacz więcej
2018-07-10

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Wyjaśnienia z dn. 12.07.2018r. SIWZ – modyfikacja z dn. 12.07.2018r. Wyjaśnienia z dn. 16.07.2018r.

Zobacz więcej
2018-07-09

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup rur stalowych: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ nr 1-3

Zobacz więcej
Zobacz pozostałe aktualności

Zobacz co udało nam się stworzyć

OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

Przepompownia K-608

Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce.

Zobacz więcej
KOGENERACJA

Nasz produkt – CIEPŁO – nie tylko służy społeczeństwu, ale nawiązuje również do pozytywnych skojarzeń i zachowań.

Zobacz więcej