Aktualności

2018-02-16

OPEC  podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji ciepłowniczych na terenie Gdyni, Rumi i Wejherowa, dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Zobacz więcej
2018-02-14

Ciepło dla Kosakowa Dnia 12 lutego br. OPEC i PGE Energia Ciepła zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej
2018-02-08

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ

Zobacz więcej
2018-02-06

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Dostawę elementów systemu rur preizolowanych Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu – 08.02.2018r. Załącznik nr 4 do SIWZ – modyfikacja z dnia 08.02.2018r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – 08.02.2018r. (publikacja 13.02.2018r.) SIWZ […]

Zobacz więcej
Zobacz pozostałe aktualności

Zobacz co udało nam się stworzyć

OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

Przepompownia K-608

Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce.

Zobacz więcej
KOGENERACJA

Nasz produkt – CIEPŁO – nie tylko służy społeczeństwu, ale nawiązuje również do pozytywnych skojarzeń i zachowań.

Zobacz więcej