Aktualności

2017-11-21

Dnia 23 października 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. prezes OPEC Janusz Różalski podpisał 5 umów o dofinansowanie następujących projektów:

Zobacz więcej
2017-11-13

Odsłonięcie miniatury M/S Batory. Kluby Rotary Gdynia, Klub Rotary Gdynia Orłowo, Klub Rotary  Gdańsk-Sopot-Gdynia oraz Lions Club Gdynia zapraszają na uroczystość odsłonięcia makiety statku pasażerskiego M/S Batory w skali 1:50, która odbędzie się dnia 15 listopada 2017 r. (środa)  o godz. 12:00, na Skwerze im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w pobliżu Muzeum Emigracji. Klub Rotary International […]

Zobacz więcej
2017-10-18

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup posiłków regeneracyjnych w formie cateringu dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informuje o podpisaniu umowy w postępowaniu na Zakup posiłków regeneracyjnych w formie cateringu dla pracowników OPEC Sp. […]

Zobacz więcej
2017-09-28

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14,81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup zaworów kulowych Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Modyfikacja z dnia 09.10.2017r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SIWZ – modyfikacja z dnia 09.10.2017r Wyjaśnienia z dnia 11.10.2017r. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup zaworów kulowych Informacja […]

Zobacz więcej
Zobacz pozostałe aktualności

Zobacz co udało nam się stworzyć

OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

Przepompownia K-608

Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce.

Zobacz więcej
KOGENERACJA

Nasz produkt – CIEPŁO – nie tylko służy społeczeństwu, ale nawiązuje również do pozytywnych skojarzeń i zachowań.

Zobacz więcej