Aktualności

2017-12-12

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Zakup zaworów bezpieczeństwa Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup zaworów bezpieczeństwa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Zakup zaworów bezpieczeństwa Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zobacz więcej
2017-12-04

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia: Ogłasza postępowanie na Wywóz odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, wraz z ich zagospodarowaniem Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Wyjaśnienia z dn. 07.12.2017r. Wyjaśnienia z dnia 12.12.2017r. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wywóz odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne […]

Zobacz więcej
2017-11-22

Po raz kolejny wystartowała akcja „Podaj dalej ciepło ” wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej na terenie Gdyni.

Zobacz więcej
2017-11-21

Dnia 23 października 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. prezes OPEC Janusz Różalski podpisał 5 umów o dofinansowanie następujących projektów:

Zobacz więcej
Zobacz pozostałe aktualności

Zobacz co udało nam się stworzyć

OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

Przepompownia K-608

Rzeźba terenu, a zatem i wysokość położenia odbiorców ciepła liczona do poziomu morza, kwalifikuje sieć magistralną Gdyni i Rumi do najbardziej górskich w Polsce.

Zobacz więcej
KOGENERACJA

Nasz produkt – CIEPŁO – nie tylko służy społeczeństwu, ale nawiązuje również do pozytywnych skojarzeń i zachowań.

Zobacz więcej