Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa

Projekt zakłada termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej w Gdyni i Wejherowie charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła. Planowane prace obejmują:

• wymianę ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych o średnicach od 2xDN 20 do 2xDN 600 na 15 odcinkach o łącznej długości ok 7,2 km,

• wymianę izolacji na ciepłociągach napowietrznych o średnicach od 2xDN 250 do 2xDN 350 na 1 odcinku o długości ok 0,682 m.

Wartość projektu: 18.419.250,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9.454.000,00 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: