PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa

Projekt zakłada termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej w Gdyni, Rumi i Wejherowie charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła.

Planowane prace objęły wymianę izolacji na ciepłociągach ułożonych w kanałach ciepłowniczych oraz wymianę ciepłociągów na technologię preizolowaną. W przypadku ciepłociągów napowietrznych wymieniona została izolacja.

W ramach projektu zostało zrealizowanych 7 zadań inwestycyjnych. Długość zmodernizowanej sieci wyniosła 4,89 km.

Wartość projektu: 12 827 040,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 862 714,71  PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez:

Modernizacja sieci: Gdynia, dzielnica Witomino, ul. Konwaliowa:

Modernizacja sieci: Gdynia, dzielnica Pustki Cisowskie, ul. Pusta:

Modernizacja sieci: Gdynia, dzielnica Leszczynki, ul. Działdowska:

Modernizacja sieci: Gdynia, dzielnica Leszczynki, ul. Dantyszka:

Modernizacja sieci: Gdynia, dzielnica Chylonia, od komory K-101 do komory K-101/2 oraz od komoryK-101/1 do komory K-101/4:

Modernizacja sieci: Gdynia, dzielnica Śródmieście, ul. Gołębia:

Modernizacja sieci: Wejherowo, osiedle Kalwaryjska:

Modernizacja sieci: Rumia,ul. Dąbrowskiego: