PL  |  EN

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia – Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda), celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokospr. kogeneracją

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni

Dodaj recenzję
Czytaj dalej

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni

Dodaj recenzję
Czytaj dalej