PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo

Projekt polega na wymianie izolacji na ciepłociągach ułożonych w kanałach ciepłowniczych oraz wymianie ciepłociągów na technologię preizolowaną.

W przypadku ciepłociągów napowietrznych wymieniona zostanie izolacja.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 7 zadań inwestycyjnych. Długość zmodernizowanej sieci wyniesie 2,87 km.

Przesyłane w tych ciepłociągach ciepło jest ciepłem systemowym, pochodzącym z kogeneracji, a system spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

Zrealizowany projekt powoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych.


Wartość projektu 16 663 809,32 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 459 472,00 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez:


Modernizacja komory K-2, dzielnica Śródmieście:

Modernizacja sieci od komory K-302 do komory K-521/6, dzielnica Śródmieście:

Modernizacja sieci ul. Janka Wiśniewskiego, dzielnica Śródmieście:

Modernizacja sieci ul. Morska, dzielnica Grabówek:

Modernizacja sieci ul. Pucka, Wiśniewskiego i Hutnicza, dzielnica Śródmieście: