Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo

Projekt polega na wymianie izolacji na ciepłociągach ułożonych w kanałach ciepłowniczych oraz wymianie ciepłociągów na technologię preizolowaną.

W przypadku ciepłociągów napowietrznych wymieniona zostanie izolacja.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 13 zadań inwestycyjnych, w tym 3 dotyczące komór ciepłowniczych i 10 dotyczących sieci.

Łącznie w ramach projektu zmodernizowane zostaną 4 komory ciepłownicze i około 6169 mb sieci.

Przesyłane w tych ciepłociągach ciepło jest ciepłem systemowym, pochodzącym z kogeneracji, a system spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

Zrealizowany projekt powoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych.

Wartość projektu 27.060.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12.302.180,00 PLN

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: