PL  |  EN

Bezpieczne ciepło dla Ciebie

STRATEGIA

Dajemy ciepło, które jest jedną z pierwotnych potrzeb ludzkości.

HISTORIA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Działamy nieprzerwanie ponad 60 lat.

 


Naszym wyzwaniem jest wprowadzenie OPEC na drogę systematycznej redukcji śladu węglowego, aby stać się regionalną latarnią morską
w obrębie zielonej transformacji i społecznie odpowiedzialnej gospodarki, z Klientem w centrum zdarzeń.
RUMIA GDYNIA WEJHEROWO KOSAKOWO GMINA

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Działamy na terenie trzech miast województwa pomorskiego: Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, pokrywając łącznie ponad 60% zapotrzebowania na ciepło.

Wejherowo

Wejherowo w ponad 50% zasilane jest w ciepło, które pochodzi z własnego źródła. Na terenie miasta posiadamy ciepłownię węglową oraz elektrociepłownię gazową.

REDA

Rumia

W Rumi nasi odbiorcy stanowią ponad 30%. Dzięki takiemu rozwiązaniu Rumia otrzymuje od OPEC ciepło nie posiadając na swoim terenie dużych jego źródeł.
Ma to pozytywny wpływ na ochronę środowiska tego miasta.

 

Gdynia

Na terenie Gdyni posiadamy bardzo nowoczesną, dobrze rozwiniętą infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, dzięki której zasilamy ponad 60% procent wszystkich odbiorców.

Z gdyńskim systemem zintegrowany jest system ciepłowniczy w Rumi i Redzie.

 

Kosakowo

Pierwszy węzeł ciepłowniczy w Kosakowie uruchomiliśmy w 2010 roku. Ciepło do mieszkańców gminy płynie siecią OPEC ze źródła gdyńskiego ECIII, należącego do PGE EC.

Odpowiedzialność społeczna to powinność i zobowiązanie

 

Zaangażowanie w życie społeczne wpisane jest w strategię Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, związaną z aktywnym udziałem w lokalnych inicjatywach. Jest to wynik odpowiedzialności za drugiego człowieka i środowisko, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

 

Gdyński OPEC pomaga: fundacjom, ośrodkom i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepełnosprawnym. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Wspieramy lokalną społeczność

ISO

Ustanowiony w OPEC sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiska, BHP oraz Laboratoryjny obejmuje swoim zakresem:
zgodnie z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018, ISO 17025:2018-02

ŚRODOWISKO

Podłączając do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalne kotłownie węglowei gazowe – zmniejszamy efekt „niskiej nienadzorowanej emisji”.
Dbamy o lokalny klimat.