PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia – Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda), celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokospr. kogeneracją

Projekt polegał na rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia przez budowę odcinka preizolowanej wysokoparametrowej sieci wzdłuż ul. Kosynierów w Rumi.

W ramach Projektu zrealizowana została:

– budowa sieci z przyłączami o długości 1,25 km na odcinku od Auchan do granicy z Redą (sieć główna o średnicy 300 mm),

– budowa 10 węzłów ciepłowniczych.

Inwestycja ma na celu włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, którzy będą się pojawiać na obszarze projektu wraz z rozbudową osiedla.


Wartość projektu 5 277 601,83 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 007 260,46 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: