Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia – Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda), celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawną kogenera

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia przez budowę odcinka preizolowanej wysokoparametrowej sieci 2×DN 300 wzdłuż ul. Kosynierów w Rumi. Długość trasy wyniesie ok. 630 mb.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną:

– budowa sieci z przyłączami o długości 1,15 km na odcinku od Auchan do granicy z Redą, sieć główna o średnicy 300 mm,

– budowa 10 węzłów ciepłowniczych.

Inwestycja ma na celu włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, którzy będą się pojawiać na obszarze projektu w miarę zakładanego rozwoju mieszkalnictwa.

Wartość projektu 5 092 384,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1.007.437,50 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: