PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Poprawa warunków pracy w OPEC Sp. z o.o. na wybranych stanowiskach pracy


W grudniu 2023r. OPEC podpisał umowę o dofinansowanie na projekt pn.:

 „Poprawa warunków pracy w OPEC Sp. z o.o. na wybranych stanowiskach pracy”.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

realizowany w ramach programu Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Wartość projektu: 139 860,46 PLN

Dofinansowanie projektu: 111 469,18 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach:

1) Montera z uprawnieniami spawacza w dziale Produkcji w Wejherowie poprzez ograniczenie narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych.

2) Spawacza i Montera w dziale Rozbudowy i Remontów  poprzez zabezpieczenie pracowników przed zasypaniem podczas wykonywania prac w wykopach.

3) Montera i Operatora Stacji i Sieci w dziale Chemicznym poprzez poprawę bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne.

4) Pomocnika Montera, Montera i Operatora Stacji i Sieci w działach: Przesyłu, Eksploatacji Sieci, Węzłów i komór ciepłowniczych poprzez poprawę bezpieczeństwa podczas prac na wysokości oraz zabezpieczenie pracowników podczas wykonywania prac w komorach, zbiornikach, studniach zamkniętych oraz poprzez badanie zawartości tlenu oraz gazów toksycznych.

5) Montera (warsztat) dział Przesyłu i Eksploatacji sieci, węzłów i komór ciepłowniczych poprzez  poprawę parametrów oświetlenia stanowisk pracy w warsztacie.