PL  |  EN

OPEC – Ciepło w dobrych rękach

Dziękujemy, że jesteś z nami

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

W Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

 

  • trybie zawierania umów sprzedaży ciepła
  • możliwości montażu urządzeń pomiarowych
  • podpisaniu umowy sprzedaży ciepła
  • aktualnej taryfie dla ciepła
  • ustalaniu mocy zamówionej
  • swojej fakturze za ciepło  

Taryfy i stawki opłat

Zapoznaj się z cennikami i stawkami opłat za ciepło obowiązującymi w OPEC.

ZALETY CIEPŁA SIECIOWEGO


 

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem oraz zatrucia
spalinami.

NIEZAWODNOŚĆ

Ciepło sieciowe dostarczane jest w sposób niezawodny. Gwarantuje to stały monitoring temperatur i
przepływów w sieci ciepłowniczej.

ROZLICZANIE WG RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA

Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny. Odbiorca płaci za zużyte ciepło na podstawie wskazań ciepłomierza.

BRAK UKRYTYCH OPŁAT

Odbiorca jest rozliczany za zużyte ciepło wg Taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Ceny
przesyłu i wytworzenia ciepła sieciowego są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

EKOLOGIA I CZYSTOŚĆ

Korzystając z miejskiej sieci ciepłowniczej, odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery.
Proces produkcji ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo
surowe normy ochrony środowiska.

ZGŁOŚ AWARIĘ