PL  |  EN

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku

PODŁĄCZENIE DO SIECI OPEC

Ciepło sieciowe daje gwarancję bezpieczeństwa i zapewnia komfort użytkowania- korzystanie nie wymaga magazynowania czy uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych. Odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Proces produkcji ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska. Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem oraz zatrucia spalinami. Stały monitoring temperatur i przepływów w sieci ciepłowniczej gwarantuje niezawodność systemu. Do sieci ciepłowniczej OPEC mogą zostać podłączone projektowane jak i istniejące budynki. Celem weryfikacji technicznych jak i ekonomicznych możliwości podłączenia danego budynku należy wystąpić do OPEC z formularzem zapytania możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC. Prześlij go do Działu Rozwoju Rynku  określając moc zamówioną na c.o. i c.w.u. Ponadto możesz również zawnioskować o moc na ciepło technologiczne i wentylację. Odkryj korzyści podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i zajrzyj do zakładki „Przyłącz się”- znajdziesz tam opis jak w kilku krokach zostać klientem OPEC. 

 

Kontakt do pracowników Działu Rozwoju Rynku
przy ul. Filomatów 3 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 31, 58 627 39 28, 58 627 38 98; email: rozwoj@opecgdy.com.pl

Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej stwarza możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny. W przypadku obiektów, które nie były wcześniej zasilane należy przeznaczyć jedno pomieszczenie wewnątrz budynku (w piwnicy bądź parterze) celem  umiejscowienia w nim węzła cieplnego. Węzeł będzie łącznikiem pomiędzy instalacją wewnętrzną (odbiorcy), a siecią (OPEC).
Decydując się na węzeł OPEC zyskujesz 24h godzinne pogotowie ciepłownicze, profesjonalną obsługę urządzeń, nie ponosisz kosztów ewentualnych napraw węzła czy jego późniejszej modernizacji. Eksploatacja i utrzymanie wysokiej sprawności technicznej urządzeń, w tym koszty energii elektrycznej potrzebnej dla ich funkcjonowania, są po stronie OPEC. 

 

Jeśli zdecydowałeś się na węzeł własności OPEC zaznacz tę opcję na formularzu zapytania możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC.

 

Przygotuj swoje pomieszczenie tak, abyśmy mogli zamontować w nim węzeł. Szczegółowe wytyczne jakim powinny odpowiadać pomieszczenia na węzeł cieplny OPEC znajdziesz tutaj: Wytyczne pomieszczeń na węzeł cieplny w budynku


Jeżeli chcesz aby węzeł cieplny był Twoją własnością i decydujesz się na samodzielne dbanie o jego sprawność i eksploatację - zapoznaj się z naszą ofertą oraz powierz nam obsługę swoich urządzeń.

WĘZEŁ CIEPLNY OPEC

USŁUGA EKSPLOATACJI WEZŁA CIEPLNEGO

System ciepłowniczy obsługiwany przez OPEC pozwala na dystrybuowanie ciepła do obiektów m.in. na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pomocą sieci i przyłączy ciepłowniczych. Ciepło dostarczane jest rurociągami w postaci gorącej wody, która nie służy do bezpośredniego ogrzewania budynku, lecz jej energia cieplna przekazywana jest do węzła wymiennikowego, następnie woda jest schładzana do odpowiedniej temperatury zapewniającej komfort termiczny i przekazywana dalej do wewnętrznego obiegu grzewczego za pomocą instalacji wewnętrznej w budynku odbiorcy. 

Ciepło sieciowe zapewnia bezpieczeństwo i swobodę jego użytkownikowi- korzystanie z centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie generuje uciążliwości w postaci magazynowania paliwa czy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Monitorowanie działania systemu ciepłowniczego przez pracowników OPEC powoduje, iż nie musisz martwić się o komfort cieplny. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem ciepła do ogrzewania swojego budynku i/lub ciepłej wody użytkowej wypełnij  wniosek o wydanie warunków technicznych i złóż go do nas określając moc zamówioną na potrzeby c.o. i c.w.u. Wniosek pozwoli nam m.in. na przeanalizowanie technicznych i ekonomicznych możliwości wybudowania przyłącza do Twojego budynku i późniejsze przygotowanie dedykowanej oferty. 

CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

WENTYLACJA I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE

Przy okazji budowy przyłączy do budynku i określenia zapotrzebowania na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową możesz zawnioskować o dostarczanie mocy dla wentylacji i ciepła technologicznego. System ciepłowniczy obsługiwany przez OPEC może dostarczać ciepło również na potrzeby technologiczne obiektów budowlanych (np. budynki wielorodzinne, usługowe) i przemysłu (procesy technologiczne). Wypełnij  wniosek o wydanie warunków technicznych i złóż go do nas określając moc zamówioną na c.o. i/lub c.w.u. oraz usługi wentylacji i ciepła technologicznego.

Jesteś już klientem OPEC oraz korzystasz z ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ale chciałbyś rozszerzyć dotychczasową usługę dodatkowo o ciepłą wodę użytkową? Wypełnij formularz zapytania o możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC i złóż go do Działu Rozwoju Rynku pamiętając o zaznaczeniu opcji „modernizacja budynku”. Formularz pozwoli nam m.in. na przeanalizowanie technicznych możliwości wykorzystania istniejącego przyłącza do Twojego budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i późniejsze przygotowanie dedykowanej oferty. Możesz uzyskać dofinansowanie, sprawdź szczegóły.

 

Kontakt do pracowników Działu Rozwoju Rynku
przy ul. Filomatów 3 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 31, 58 627 39 28, 58 627 38 98;

e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

ROZSZERZENIE USŁUGI O CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

MODERNIZACJA

Stan techniczny urządzeń w wyniku ich kilkudziesięcioletniej eksploatacji może z czasem wymagać modernizacji i przeprowadzeniu prac polegających na wymianie tych urządzeń. Jeśli jesteś wieloletnim klientem OPEC i chciałbyś abyśmy np. zmienili obecny sposób dostarczania ciepła poprzez likwidację stacji grupowej i budowę węzłów indywidualnych wraz z siecią wysokoparametrową wypełnij  wniosek o wydanie warunków technicznych (link) i złóż go do nas pamiętając o zaznaczeniu opcji „modernizacja”. Wniosek pozwoli nam m.in. na przeanalizowanie technicznych i ekonomicznych możliwości przeprowadzenia inwestycji, gdyż każde tego rodzaju zamierzenie budowlane wymaga indywidualnego podejścia do klienta. 

KOTŁOWNIE- OFERTA

INNE USŁUGI POZAKONCESYJNE

KOTŁOWNIA KONTENEROWA – SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Aktualnych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości na terenie Gdyni Rumi i Wejherowa udziela Dział Nadzoru Majątkowego:

 

tel. 58 62-73-895

mail: nadzor.majatkowy@opecgdy.com.pl


Aktualnych informacji dotyczących wynajmu nieruchomości na terenie Gdyni Rumi i Wejherowa udziela Dział Gospodarki Majątkiem:

 

tel. 58 62-73-930

mail: gospodarka@opecgdy.com.pl
 

KOTŁOWNIA KONTENEROWA – SPRZEDAŻ

ŻUŻEL PALENISKOWY

POWIERZCHNIE REKLAMOWE

OPEC informuje, iż dysponuje miejscami w Gdyni, Rumi i Wejherowie, na których można umieścić różne rodzaje reklam zewnętrznych.

 

Reklamy mogą być umieszczone na:

  • Stacjach cieplnych
  • Rurach napowietrznych
  • Komorach ciepłowniczych

Informacji dotyczących wynajmu nieruchomości udziela Dział Gospodarki Majątkiem:

 

tel. 058 62 73 930

mail: gospodarka@opecgdy.com.pl