Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni

Projekt polega na rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Gdyni w kierunku dzielnicy Gdynia Zachód, która obecnie intensywnie się rozbudowuje.

Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwi wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni.

Długość planowanej sieci wynosi ok. 5,6 km (z czego ok. 1,35 km przebiegać będzie przez teren leśny, a 4,25 km przez teren Miasta).

Sieć zasilać będzie tereny Miasta Gdyni – dzielnice: Chwarzno i Wiczlino w obrębie Gdyni Zachód.


Wartość projektu 26 211 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 776 496,07 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: