PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

KAWKA 2015 Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów i Zakole do miejskiej sieci ciepłowniczej

„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

Beneficjent projektu
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

www.wfos.gdansk.pl

Planowana całkowita wartość projektu
411 496 PLN

Planowane całkowite dofinansowanie
W formie dotacji: 164 400 PLN

Opis projektu
Podłączenie 7 budynków w rejonie ulic Kombatantów, Sabata i Zakole w Rumi do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Głównym celem przedsięwzięcia było ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 337,497 Mg/rok

– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 2,214 Mg/rok

– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 2,098 Mg/rok

– zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu o 0,002 Mg/rok

– zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 5,245 Mg/rok

– zmniejszenie emisji tlenków azotu o 0,758 Mg/rok

 

Miejsce realizacji
Rumia

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni zrealizowało projekt dzięki udziałowi w programie Priorytetowym NFOŚiGW pn.

„Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.