Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Interreg 2007-2013

OPEC jest członkiem organizacji branżowej Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie.

OPEC Gdynia jest nie tylko wiodącym przedsiębiorstwem w Polsce, ale także z sukcesem istnieje na arenie międzynarodowej:

  • w latach 2011-2014 uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie InnoHeat
  • System energetyczny w obrębie regionu Południowego Bałtyku wymaga przystosowania w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i współpracy systemu. Jest to istotne nie tylko ze względu na realizację celów środowiskowych Unii Europejskiej,  ale także ze względu na  zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie. Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń, projekt InnoHeat miał za zadanie zwiększyć wydajność pracy systemów ciepłowniczych. W ramach projektu zostały opracowane metody optymalizacji pracy systemów oraz poprawy zarządzania, a jego uczestnikami byli partnerzy z Polski, Litwy, Szwecji, Niemiec i Rosji (Kaliningradu).Inauguracja prac w ramach projektu  InnoHeat miała miejsce w trakcie dwudniowego intensywnego spotkania w Malmö w dniach 18-20.10.2011r.W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu. W spotkaniu uczestniczył także Birger Lauersen, Prezydent Euroheat & Power. Przedstawił on interesującą prezentację na temat sytuacji obecnej oraz perspektyw rozwoju europejskiego ciepłownictwa. Program spotkania obejmował również warsztaty oraz dyskusje na temat metod i procedur jakie będą stosowane w ramach projektu. W trakcie spotkania miała również miejsce wizyta studyjna w zasilanej gazem elektrociepłowni, której właścicielem jest niemiecki koncern energetyczny E.ON.W trakcie trwania projektu, pracownicy OPEC uczestniczyli w szeregu spotkań, m.in. w Malmo, Palandze, Frankfurcie, Kołobrzegu i Sopocie (spotkania z przedstawicielami lokalnych firm związanych z tematyką ciepłownictwa). W tym czasie miały miejsce dwa wyjazdy studyjne – do Blekinge i Malmo. Nasi pracownicy uczestniczyli w warsztatach, prowadzonych przez szwedzkich ekspertów oraz odwiedzili kilka obiektów technicznych.W ramach projektu zlecono OPEC wykonanie dwóch analiz, mających umożliwić optymalizację pracy systemów ciepłowniczych w Gdyni i Sopocie. Nasi pracownicy stworzyli także dokument pt. Ocena stanu technicznego wybranych obiektów zasilanych z msc Gdynia- Rumia.  Przy udziale grupy osób  z uniwersytetu w Lund, którzy gościli u nas przez tydzień, dokonano także próby oceny systemu zarządzania w firmie.Projekt zakończył się 31.12.2014r.
  • w roku 2006 podpisaliśmy memorandum o współpracy z firmą Danfoss A/S District Dania (europejskim liderem w zakresie zaopatrzenia ciepłownictwa);

od roku 2005 współpracujemy z ciepłownikami z Chin (misja Banku Światowego w Pekinie);

w roku 2004 zorganizowaliśmy seminarium dla grupy uczniów i nauczycieli z Holandii;

  • w roku 2002 przystąpiliśmy do projektu finansowego przez Komisję Europejską i Komitet Badań Naukowych mającego na celu opracowanie i wdrożenie koncepcji benchmarkingu w pilotażowej grupie polskich i duńskich przedsiębiorstw ciepłowniczych;
  • w roku 2001 uznano 30 Kongres Euroheat & Power „unichal”, organizowany przez OPEC, za najlepszy kongres w 50-letniej działalności europejskiego stowarzyszenia;
  • od roku 1999 dyrektorzy OPEC aktywnie uczestniczą w pracach komisji technicznej i finansowej Euroheat & Power  w Brukseli;
  • w roku 1999, na 29 Kongresie Euroheat & Power „unichal” w Sheffield,  Prezes Zarządu OPEC Gdynia Aleksander Wellenger został wybrany, jako pierwszy Polak, na stanowisko Prezydenta Stowarzyszenia;
  • w latach 1993-1997 współorganizowaliśmy międzynarodowe seminaria i wystawy „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie”;
  • w roku 1986  zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję „Energetyka Jądrowa”.