PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni

Celem Projektu było ograniczenie niskiej emisji poprzez włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących obiektów zlokalizowanych na trasie sieci i tym samym likwidacja kotłowni gazowych i na paliwa stałe, powodujących emisję do środowiska spalin z wielu rozproszonych źródeł.

W ramach Projektu zbudowano sieć ciepłowniczą o długości ok. 1,72 km i  zlikwidowano 32 lokalnych węglowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa.

W wyniku realizacji Projektu indywidualne źródła ciepła zastąpione zostały przez ciepło systemowe pochodzące z efektywnego systemu ciepłowniczego, tym samym Projekt przyczynił się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz zmniejszenia emisji CO2 i pyłu do atmosfery.
Wartość projektu 4 590 549,69  PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 745 999,00 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: