PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

KAWKA 2014 Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej

„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014)

Beneficjent projektu
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

www.wfos.gdansk.pl

Planowana całkowita wartość projektu
1 727 265 PLN
Planowana wartość dofinansowania
W formie dotacji: 690 900 PLN

Opis projektu

Budowa sieci ciepłowniczej (c.o. i c.w.u.), umożliwiająca podłączenie 20 budynków w rejonie ulic Młyńskiej, Kombatantów, Sabata, Szkolnej i Zakole w Rumi.

Sieć ciepłownicza będzie instalacją dwururową preizolowaną, układaną w gruncie.

Długość sieci wybudowanej w ramach projektu – 1483 m


Głównym celem przedsięwzięcia było ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 723,252 Mg/rok

– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 4,352 Mg/rok

– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 4,123 Mg/rok

– zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu o 0,003 Mg/rok

– zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 10,308 Mg/rok

– zmniejszenie emisji tlenków azotu o 1,489 Mg/rok


Miejsce realizacji
Rumia

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni zrealizowało projekt dzięki udziałowi w programie Priorytetowym NFOŚiGW pn.

„Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.