Inne usługi pozakoncesyjne

 • eksploatacja oraz obsługa węzłów cieplnych i kotłowni gazowych
 • remont sieci, węzłów i instalacji ciepłowniczych w trybie planowanym i awaryjnym
 • oferta przeglądu technicznego węzła cieplnego
 • prace spawalnicze
 • doradztwo techniczne, wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz eksploatacja i serwis urządzeń AKP i A w obiektach cieplnych
 • montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej
 • elektryczne pomiary ochronne
 • wynajem powierzchni pod reklamę
 • wynajem nieruchomości
 • uprawnienia UDT do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania
 • czyszczenie kotłów
 • montaż, uruchomienie, eksploatacja i bieżące naprawy automatycznych stacji zmiękczania wody w węzłach i kotłowniach
 • montaż dozowników, korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach
 • chemiczne czyszczenie wymienników płytowych i JAD
 • trawienie i chemiczne czyszczenie kotłów grzewczych
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych z kotłowni
 • pomiary poziomu hałasu
 • kontrola fizykochemiczna wody sieci wysokoparametrowej, niskoparametrowej
 • przygotowanie komponentów do korekcji inhibitorowej wody uzupełniającej
 • przygotowanie komponentów do katalizatora spalania

Więcej informacji: infolinia: 800-380-006 (bezpłatna infolinia obsługuje połączenia z obszaru województwa pomorskiego – nr kier. 58, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta)

tel. 58 627-39-62, e-mail: bok@opecgdy.com.pl