OPEC udziela swoim klientom wsparcia w zakresie doradztwa technicznego i merytorycznego, a także oferuje współudział w kosztach związanych z przyłączeniem Obiektu do sieci ciepłowniczej- wsparcie to wynosi  75% kosztów przyłączenia, zaś pozostałe 25 % pokrywa Klient.

DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIA

Program Czyste Powietrze

 

Program ma charakter ogólnopolski, na jego realizację przeznaczono kwotę 103 miliardów złotych, zaś realizacja programu ma trwać do 2029 roku. Środki finansowe będą rozdzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego prawie 62% tych środków zostanie przyznanych w formie dotacji. Start programu przewidywany jest na 01 września 2018r.

 

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami istniejących domów jednorodzinnych oraz do właścicieli nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Z pozyskanych środków będzie można wymienić stary piec (zasilany np. węglem, drewnem) na nowoczesne źródło ciepła (tylko wtedy gdy są możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci grzewczej- sprawdź czy możesz się podłączyć klikając tutaj). Można również przeprowadzić termomodernizację budynku, która zmniejszy koszty ogrzewania, a także starać się o dotację lub o pożyczkę lub połączyć obie formy wsparcia. Wielkość dotacji może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowanych i będzie uzależniona od dochodu netto na osobę w rodzinie. Aby uzyskać najwyższy poziom dofinansowania udokumentowany dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 600zł. W przypadku gdy taki dochód wynosi więcej niż 1600 zł dotacja wynosi 30%.

 

Uruchomiona została specjalna ekolinia telefoniczna +48 22 5 433 433, gdzie udzielane są informacje na temat programu. Wg informacji Ministerstwa Finansów od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą traktowane jako dochód podatnika, z wyłączeniem 2018r. 

Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Umowa dotycząca zasad wsparcia w ramach programu ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni. W ramach Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Gdyni, OPEC Sp. z o.o., EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.) oraz Gmina Miasta Gdyni zawarli umowę dotyczącą zasad wsparcia w ramach programu ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni. Zasady określają sposób postępowania dla podmiotów zainteresowanych zmianą źródła ciepła obiektu na miejską sieć ciepłowniczą. Poprzez przedmiotową umowę, partnerzy udzielają wsparcia merytorycznego i finansowego podmiotom zainteresowanym zmianą swojego obecnego sposobu ogrzewania na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej na miejską sieć ciepłowniczą OPEC Sp. z o.o.

GDYNIA

Dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania

 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni lub na stronie cieplolubni.com.pl

Dowiedz się więcej


 

Dowiedz się więcej od pracowników Działu Rozwoju Rynku
przy ul. Filomatów 3 w Gdyni,

kontakt tel. 58 627 39 31, 58 627 39 28, 58 627 38 98;

email: rozwoj@opecgdy.com.pl