USŁUGA EKSPLOATACJI

Węzeł cieplny jest Twoją własnością? Nie musisz się znać na jego obsłudze- powierz pracownikom OPEC jego eksploatację, a zyskasz gwarancję właściwego sposobu jego użytkowania. Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić koszty ogrzewania. Każda instalacja c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym wymaga dbałości o stan techniczny. Okresowa kontrola i stały serwis zapobiegnie stratom ciepła i co najważniejsze ewentualnym awariom. 

 

Oferujemy: 

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi i podpisz z nami umowę obejmującą:

 

 • uruchamianie i wyłączanie węzła w zależności od potrzeb i dyspozycji ZLECENIODAWCY
 • utrzymywanie parametrów wyjściowych czynnika grzewczego, zgodnie z ustalonymi parametrami
 • uzupełnianie zładów grzewczych w węzłach
 • sprawdzenie i zapisanie parametrów pracy węzłów przy każdej wizycie na obiekcie
 • kontrolę fizykochemiczną parametrów wody w instalacji CO – dwa razy w roku
 • czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji wodnej oraz odmulacza na instalacji CO – jeden raz na kwartał
 • założenie i prowadzenie książki pracy węzła ciepłowniczego
 • korekty regulacyjne przepływu, temperatury i ciśnienia
 • kontrolę techniczną urządzeń pomiarowych
 • typowanie urządzeń do wymiany i remontów kapitalnych do wykonania przez ZLECENIODAWCĘ
 • odpowietrzanie instalacji CO z poziomu węzła
 • bieżące czuwanie nad bezpieczną pracą
 • zabezpieczenie urządzeń węzła w sytuacjach awaryjnych
 • całodobowe zabezpieczenie pracy węzła w formie pogotowia technicznego
 • utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń węzła
 • całodobowe zabezpieczenie pracy kotłowni w formie pogotowia technicznego
 • utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń kotłowni
 • przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej 1 raz na kwartał

Prace polegające na:

 

 • kontroli pracy układów stabilizacji ciśnienia zładu c.o.
 • kontroli parametrów pracy węzła
 • kontroli nastaw sterowników węzła cieplnego
 • kontroli urządzeń pomiarowych
 • czyszczeniu filtrów w obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym
 • odpowietrzeniu instalacji węzła cieplnego (konieczna aparatura umożliwiająca wykonanie usługi)
 • kontroli i typowaniu urządzeń uszkodzonych do wymiany lub remontu
 • kontroli stanu technicznego wymienników oraz pozostałych urządzeń węzła cieplnego
 • inne, dodatkowe usługi( konserwacja instalacji, usuwanie drobnych przecieków instalacji c.o. i c.w.u. płukanie chemiczne wymienników, uzupełnienie zładów po usunięciu przecieków i inne)

Szczegółowy zakres prac zostanie ujęty w umowie z klientem. Przez proces zawierania umowy eksploatacyjnej przeprowadzą Państwa pracownicy Biura Obsługi Klienta przy ul. Opata Hackiego nr 14 w Gdyni, kontakt:

tel. 58 627 38 89

bok@opecgdy.com.pl

Chcesz skorzystać z usługi przeglądu technicznego węzła cieplnego wypełnij formularz:
Zlecenie usługi przeglądu technicznego węzła cieplnego