Kotłownie - oferta

OPEC zajmuje się eksploatowaniem kilkudziesięciu kotłowni gazowych i olejowych posiadając wieloletnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Pracownicy OPEC dysponują zapleczem maszynowym oraz odpowiednimi uprawnieniami zarówno eksploatacyjnym, jak i do wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych. Eksploatując kotłownie oferujemy:

 • okresową kontrolę instalacji gazowej (wykrywacz gazu) i instalacji alarmowej detekcji gazu
 • zabezpieczenie urządzeń kotłowni w sytuacjach awaryjnych
 • bieżące czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń kotłowni
 • dbałość o terminowość przeglądów zewnętrznych (badanie kominiarskie, środowiskowe, elektryczne, udt)
 • dostosowania temperatury czynnika grzewczego do zmian pogodowych
 • dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń pomiarowych
 • odpowietrzanie instalacji z poziomu kotłowni
 • bieżące sprawdzanie parametrów pracy kotłowni i przekazywanie ich właścicielowi w postaci okresowych raportów w książce pracy kotłowni
 • cykliczne kontrole stacji chemicznego uzdatniania wody
 • dbałość o czystość i przepustowość filtrów na wszystkich instalacjach
 • kontrola i typowanie urządzeń wadliwych do wymiany lub remontu
 • uruchomienie i włączenie kotłowni w zależności od potrzeb i dyspozycji właściciela
 • usuwanie usterek kotłowni w nagłych przypadkach (pogotowie 24h)
 • doradztwo i pomoc w wyborze kupna nowych urządzeń kotłowni
 • możliwość zamontowania systemu powiadamiania o awariach, pozwalającego na natychmiastową reakcję obsługi

Zasięg sieci ciepłowniczej OPEC obejmuje teren Gdyni, Kosakowa, Rumi i Wejherowa. W miejscach, w których nie jest możliwa dystrybucja ciepła do odbiorców za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej, proponujemy budowę oraz eksploatację kotłowni gazowych i gazowo-olejowych. Oferujemy również budowę tymczasowych kotłowni kontenerowych (gazowych i olejowych). 

Dodatkowych informacji dotyczących usług eksploatacji kotłowni udziela Zakład Eksploatacji Kotłowni Gazowych, tel. 58 66 72 649

 

Przez proces zawierania umowy na budowę kotłowni przeprowadzą Państwa pracownicy Działu Rozwoju Rynku przy ul. Filomatów nr 3 w Gdyni, e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl,  tel. 58 627 39 31, 58 627 39 28, 58 627 38 98