Budynki Istniejące

 

 

5 ​KROKÓW

 

Jeśli Twój budynek znajduje się w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej, wystarczy poniższe 5 kroków aby przyłączyć się do nas i odkryć korzyści płynące z ciepła sieciowego

 

Potrzebujemy kilku niezbędnych informacji abyśmy mogli określić możliwość przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Informacje te pozwolą na przeanalizowanie możliwości podłączenia Twojego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zastanów się, jakie pomieszczenie w piwnicy lub na parterze Twojego budynku można przeznaczyć pod lokalizację węzła cieplnego- w tym celu pomocne mogą być wytyczne do pomieszczeń

na węzły OPEC. Określ czy budynek posiada niezbędną dla celów grzewczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) instalację wewnętrzną, która umożliwi transport nośnika ciepła do poszczególnych lokali.

Przygotowanie instalacji wewnętrznej lub jej budowa pozostaje w gestii właściciela budynku.


Wypełniony formularz możesz dostarczyć do nas:

 

a) mailowo, wysyłając skan na adres ​rozwoj@opecgdy.com.pl,​
b) osobiście lub pocztą wysyłając wniosek do siedziby firmy przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 w Gdyni;
 

Odpowiedzi na „Zapytania” a także ewentualnej pomocy przy wypełnieniu formularza udziela  Dział Analiz i Rozwoju Rynku przy ul. Filomatów 3 w Gdyni

 

 

W przypadku, gdy weryfikacja wykaże, iż istnieje możliwość przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci ciepłowniczej, zostanie uruchomiona procedura wydania Warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC.

 

Warunki techniczne wydaje Dział Uzgodnień i Projektowania Inwestycji przy ul. Filomatów 3 w Gdyni

Warunki techniczne są wydawane bezpłatnie, ważne przez okres dwóch lat od momentu wydania i są podstawą dla Państwa projektanta, który wykona projekt techniczny przyłącza.

Dysponując wydanymi warunkami technicznymi złóż wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej ​(PDF)


Na podstawie złożonego wniosku, który można dostarczyć:
a) mailowo, wysyłając skan na adres ​rozwoj@opecgdy.com.pl,​
b) pocztą lub osobiście wysyłając wniosek do siedziby firmy przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 w Gdyni,


Opracujemy i przedstawimy projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, która rozpocznie proces inwestycyjny. Umowa o przyłączenie będzie określać zobowiązania obu Stron w przedmiocie podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej OPEC.

 

Czy wiesz, że ​pokrywamy znaczną część opłat związanych z podłączeniem obiektów do systemu ciepłowniczego? Podział kosztów związanych z budową przyłącza do Twojego budynku wynosi:

25%

KLIENT

75%

OPEC

Sprawdź dofinansowanie!​ Możesz zapłacić jeszcze mniej, bo przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej możesz liczyć na wsparcie finansowe.

Ze szczegółami możesz zapoznać się tutaj.


Zaopatrzenie budynku w ciepło z zewnętrznej sieci odbywa się za pomocą węzła cieplnego zlokalizowanego wewnątrz Twojego obiektu. Umowa o przyłączenie dotyczyć będzie również własności węzła. Wybierając węzeł cieplny należący do OPEC zyskujesz 24h pogotowie ciepłownicze i nie musisz martwić się o ewentualne naprawy. 

 

Na tym etapie niezbędne jest wskazanie wytypowanego pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku. Zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi pomieszczeń na jego lokalizację oraz przesłanie jego zwymiarowanego rzutu.  


Przez proces zawierania umów przeprowadzą Państwa pracownicy Działu Rozwoju Rynku
przy ul. Filomatów 3 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 31,
58 627 39 28, 58 627 38 98; e-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl

Otrzymane od nas warunki techniczne przekaż projektantowi, który na Twoje zlecenie wykona projekt techniczny. Następnie ów projekt techniczny musi zostać uzgodniony w OPEC. Po naszej akceptacji, uzgodniony projekt jest dla nas podstawą do wykonania prac budowlanych i wybudowania sieci cieplnej oraz przyłącza do Twojego budynku.

 

Uzgodnień dokonuje Dział Uzgodnień i Projektowania Inwestycji przy ul. Filomatów 3 w Gdyni , kontakt tel. 58 627 39 08, 58 627 39 22
        
Wytyczne OPEC dla projektantów

Podpisz protokół wykonania przyłącza ciepłowniczego do Twojego budynku.

Rozpoczęcie dostawy ciepła do Twojego budynku nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży ciepła. W tym celu należy wypełnić:


1. wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej​ (PDF)
zawierający informacje o odbiorcy oraz miejscu odbioru ciepła


Przez proces zawierania umowy sprzedaży ciepła przeprowadzą Państwa pracownicy Biura Obsługi Klienta (BOK)

przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni, kontakt tel. 58 627 39 62; email: bok@opecgdy.com.pl

 

Jeżeli Twój budynek nie znajduje się w zasięgu naszej sieci, możesz uzyskać informację o możliwości podłączenia, bez technicznych szczegółów. Prosimy o wypełnienie deklaracji zainteresowania i przesłanie jej mailowo na adres: rozwoj@opecgdy.com.pl lub wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego tutaj.