OPEC poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła, realizuje również zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni ekonomicznej i społecznej, ale działamy na określonym rynku, w określonym otoczeniu. Realizując swoją misję nasze przedsiębiorstwo reaguje również na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym.

  • Współpracujemy z Teatrem Miejskim i Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz z Gdyńską Szkołą Filmową.
  • Jesteśmy partnerem sportu.
  • Jesteśmy partnerem wielkich wydarzeń sportowych, takich jak koszykarski Mecz Gwiazd czy Memoriał Franciszki Cegielskiej i Małgorzaty Dydek.
  • Jesteśmy fundatorem placów zabaw dla dzieci w Wejherowie i Gdyni.
  • Angażujemy się w aktualne wydarzenia kulturalne, wspieramy młode talenty, wspieramy podróżników.

Młodzież

OPEC – otwarty na młodzież – ściśle współpracuje z wyższymi i średnimi szkołami umożliwiając studentom i uczniom odbycie praktyk, prowadzi dla szkół średnich seminaria z zakresu ciepłownictwa. Na przykładzie naszej firmy powstało wiele prac magisterskich. Młodzież chętnie wraca do nas, bo jak twierdzi, przyciąga ich wspaniała atmosfera panująca w OPEC.