Odpowiedzialność społeczna to powinność i zobowiązanie

Zaangażowanie w życie społeczne wpisane jest w strategię Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, związaną z aktywnym udziałem w lokalnych inicjatywach. Jest to wynik odpowiedzialności za drugiego człowieka i środowisko, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje.

W dzisiejszej rzeczywistości nie jest już niczym zaskakującym, że biznes angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, realizuje projekty i akcje społeczne, wspiera organizacje pozarządowe. Budowanie pozytywnego wizerunku marki dawno już wykroczyło poza przedmiot działalności danej firmy czy instytucji.

Gdyński OPEC pomaga: fundacjom, ośrodkom i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepełnosprawnym. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Działania przedsiębiorstwa, które poprzez rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, aktywnie zaangażowało się w walkę ze smogiem, nie są przypadkowe. Są to projekty długofalowe, często realizowane na podstawie wieloletnich umów z partnerami, w następujących obszarach:

  • zdrowie – Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Serca Sercom”, Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, Stowarzyszenie Osób Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z Rumi
  • kultura – Gdyńska Szkoła Filmowa, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni i Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni
  • edukacja – jw.,  Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni; cykliczne warsztaty i seminaria dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, dla studentów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku
  • integracja społeczna – Fundacja Adaptacja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” z Rumi
  • sport – Arka Gdynia SSA, Stowarzyszenie Inicjatywa Arka, Stowarzyszenie Bałtyk Gdynia, Stowarzyszenie Flauta, Basketball Investments, Klub Sportowy Bombardier Gdynia, Rugby Arka Gdynia, Uczniowski Klub Sportowy Galeon, Akademia Piłki Siatkowej Rumia, Miejski Klub Sportowy Orkan Rumia, Klub Sportowy Gryf Wejherowo, Klub Sportowy Tytani Wejherowo, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Bardzo ważnym aspektem naszych działań jest odsuwanie młodzieży od środowisk patologicznych i kreowanie stylu życia opartego o pozytywne wyzwania i cele. Dla nas sponsoring sportowy stanowi przede wszystkim wymiar emocjonalny ze względu na to, że jest alternatywą dla niebezpiecznych zachowań,  kształtuje charaktery i pomaga w bezpieczny sposób zużyć nadmiar energii.

Niewątpliwie obecnie kluby są bardziej otwarte na nowoczesne formy współpracy. Dzisiaj to nie tylko mecze z banerami i logo na koszulkach, ale także przemyślane projekty i akcje. Wychodzimy wspólnie na boiska, ulice i odwiedzamy uczniów podczas zajęć wf-u. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, z perspektywy wzmacniania przekazu marki, jest także współpraca z pojedynczymi sportowcami, których sukcesy i nazwiska również przypominają o naszym współdziałaniu i pomocy. Warto tu wspomnieć m.in. wspaniałego gdyńskiego sportowca Piotra Suchenię, który z logo OPEC na kurtce w 2017 roku jako pierwszy wbiegł na metę ekstremalnego maratonu na Biegunie Północnym. O tym wspaniałym wyczynie usłyszał cały świat (np. dzięki relacji CNN), a my mamy satysfakcję, że przyczyniliśmy się do tego sukcesu.

 

.