Odpowiedzialność społeczna to powinność i zobowiązanie


 

W dzisiejszej rzeczywistości nie jest już niczym zaskakującym, że biznes angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, realizuje projekty i akcje społeczne, wspiera organizacje pozarządowe.

 

Budowanie pozytywnego wizerunku marki dawno już wykroczyło poza przedmiot działalności danej firmy czy instytucji.

 

Gdyński OPEC pomaga: fundacjom, ośrodkom i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepełnosprawnym. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Działania przedsiębiorstwa, które poprzez rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, aktywnie zaangażowało się w walkę ze smogiem, nie są przypadkowe. Są to projekty długofalowe, często realizowane na podstawie wieloletnich umów z partnerami.

ZDROWIE
KULTURA
EDUKACJA
INTEGRACJA
SPOŁECZNA
WARTOŚCI
PATRIOTYCZNE
SPORT
ZDROWIE
 • Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni
 • Stowarzyszenie Osób Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin
 • Lions Club Gdynia

 

KULTURA
 • Gdyńska Szkoła Filmowa
 • Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
 • Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni

 

EDUKACJA
 • Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni
 • Zespół Szkól Specjalnych nr 17 w Gdyni

 

INTEGRACJA
SPOŁECZNA
 • Fundacja Adaptacja
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z Rumi
 • Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
   

 

WARTOŚCI
PATRIOTYCZNE
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 • Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej

 

SPORT
 • Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” z Rumi
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
 • Stowarzyszenie Bałtyk Gdynia
 • Stowarzyszenie Flauta
 • Basketball Investments
 • Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki
 • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia
 • Klub Sportowy Bombardier Gdynia
 • Uczniowski Klub Sportowy Galeon
 • Rugby Arka Gdynia
 • Akademia Piłki Siatkowej Rumia
 • Miejski Klub Sportowy Orkan Rumia
 • Klub Sportowy Gryf Wejherowo
 • Klub Sportowy Tytani Wejherowo
 • Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe
 • Akademia Piłkarska Pomorzanin
   

Bardzo ważnym aspektem naszych działań jest odsuwanie młodzieży od środowisk patologicznych i kreowanie stylu życia opartego o pozytywne wyzwania i cele. Dla nas sponsoring sportowy stanowi przede wszystkim wymiar emocjonalny ze względu na to, że jest alternatywą dla niebezpiecznych zachowań,  kształtuje charaktery i pomaga w bezpieczny sposób zużyć nadmiar energii.


Niewątpliwie obecnie kluby są bardziej otwarte na nowoczesne formy współpracy. Dzisiaj to nie tylko mecze z banerami i logo na koszulkach, ale także przemyślane projekty i akcje. Wychodzimy wspólnie na boiska, ulice i odwiedzamy uczniów podczas zajęć wf-u. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, z perspektywy wzmacniania przekazu marki, jest także współpraca z pojedynczymi sportowcami, których sukcesy i nazwiska również przypominają o naszym współdziałaniu i pomocy. Warto tu wspomnieć m.in. wspaniałego gdyńskiego sportowca Piotra Suchenię, który z logo OPEC na kurtce w 2017 roku jako pierwszy wbiegł na metę ekstremalnego maratonu na Biegunie Północnym. O tym wspaniałym wyczynie usłyszał cały świat (np. dzięki relacji CNN), a my mamy satysfakcję, że przyczyniliśmy się do tego sukcesu.

Odpowiedzialny Pracodawca


 

OPEC to także odpowiedzialny pracodawca, który zatrudnia pół tysiąca osób. Przedsiębiorstwo dba o swoich pracowników i proponuje im bardzo szeroki zakres benefitów, tj.: wczasy pod gruszą, kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne, sport i rekreacja, bilety do kina i teatru, zapomogi losowe (w tym wyprawka szkolna), imprezy okolicznościowe (w tym Dzień Dziecka i Choinka), dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, pożyczki mieszkaniowe. 

 

Do tej listy można dopisać jeszcze inne formy pomocy, jak: fizykoterapia, konsultacje z dietetykiem, posiłki regeneracyjne, przygotowane na podstawie wytycznych dietetyka i dostarczane na wyznaczone miejsce pracy, konsultacje z fizjoterapeutą, ćwiczenia gimnastyczne dofinansowania do studiów, kursów i szkoleń, festyny rodzinne, wyjazdy integracyjne oraz bardzo bogaty pakiet opieki medycznej, daleko wykraczający poza standardy: dostęp do ponad 50-ciu specjalistów, konsultacje profesorskie, konsultacje domowe, pełna diagnostyka z rezonansem, tomografem, usg.  Od 2014 roku przedsiębiorstwo w ramach pracowniczego programu zdrowotnego, od jesieni do wiosny, przekazuje pracownikom raz w tygodniu ekologiczne jabłka, jednocześnie wspierając lokalnych producentów owoców.

WYBRANE projekty


 

Warsztaty edukacyjne

 

Przedsiębiorstwo od lat jest współorganizatorem terenowych warsztatów edukacyjnych pn. „Ciepło dla Trójmiasta” w ramach umowy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Przedmiotem spotkań jest edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i Seniorów w kontekście korzyści wynikających z rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej. Od kilku lat przedsiębiorstwo współpracuje w zakresie edukacji również z gdyńskim InfoBoxem.

Bieg charytatywny

 

Od 2017 roku na gdyńskim bulwarze odbywają się co roku wiosną zawody dla biegaczy oraz osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Środki uzyskane z wpisowego od biegaczy przeznaczone są na pomoc dla wybranej wcześniej osoby niepełnosprawnej. Organizatorzy: OPEC, UM Gdynia, Stowarzyszenia Biegamy razem.

Pomaganie przez gotowanie

 

Aktywne uczestnictwo w grudniowej akcji charytatywnej Dziennika Bałtyckiego rzecz Hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań w Gdyni. Ta fantastyczna akcja świąteczna, polega na gotowaniu  wigilijnych potraw przez przedstawicieli instytucji samorządowych, biznesu i mediów. Akcja zorganizowana przez „Dziennik Bałtycki" rozgrywa się w pracowniach Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. 

Zobaczyć Świat Rękoma

 

Klub Rotary International Gdańsk – Sopot – Gdynia od 2012 roku realizuje program dla osób niewidomych „Pomóżmy Zobaczyć Świat Rękoma” polegający na budowie makiet z brązu najbardziej znanych zabytków historycznych Trójmiasta, np. Dar Pomorza, mS Batory, ORP Błyskawica. OPEC od początku uczestniczy w projekcie, zarówno w zakresie finansowym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu zaangażowaniu umacniamy wizerunek firmy likwidującej bariery społeczne i kultywującej historię. 

CSR