Wszyscy jesteśmy częścią światowego ekosystemu

Ziemia to kropka pod znakiem zapytania”.

Stanisław Jerzy Lec   

                                                                 

Ideą Międzynarodowego Dnia Ziemi jest promowanie postaw sprzyjających zachowaniu równowagi w przyrodzie. Gdyński OPEC niewątpliwie wpływa na środowisko i dlatego firma świadomie  działa w tym obszarze, a także buduje wrażliwość ekologiczną w społeczeństwie.


OPEC od lat 60-tych ubiegłego wieku zajmuje się procesami związanymi z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła.  Nieustanny rozwój nowych technologii stawia przed firmą kolejne wyzwania w zakresie zarządzania miejską siecią ciepłowniczą. Dlatego szczególny nacisk w swoich działaniach przedsiębiorstwo kładzie na jakość usługi dostawy ciepła i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.


Podejmowane od lat 90-tych działania doprowadziły do znaczącego obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


W tej trudnej dla całego świata sytuacji bardzo ważne jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Każdego dnia setki  ludzi  monitorują  rozbudowaną sieć rurociągów, by mieszkańcy Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz gminy Kosakowo nie musieli martwić się o ciepło w swoich domach. Pracownicy OPEC pilnują wielkiej machiny, od której zależy poziom życia mieszkańców. Kontrolują każdy odcinek sieci z dokładnością , co do jednego zaworu.


Sieć ciepłownicza, jaką zarządza przedsiębiorstwo  tworzy wielki, składający się z setek odcinków rurociąg o łącznej długości przekraczającej 340 km. Poszczególne fragmenty prowadzą zarówno przez lasy trójmiejskiego parku krajobrazowego, jak i pod ruchliwymi ulicami Gdyni, Wejherowa i Rumi.  Praca systemów ciepłowniczych – sieci, węzłów cieplnych, komór i przepompowni – jest zdalnie sterowana i monitorowana, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu komputerowego i telemetrii. Pracownicy dyspozytorni mogą w każdej chwili reagować w nagłych wypadkach. Kilka kliknięć myszką i nasze kaloryfery robią się ciepłe. Bo technika  i technologia  to jeden z podstawowych fundamentów działalności  OPEC.


Ponad 120 mln na inwestycje

Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln zł.


W modernizację i rozwój gdyńskiego systemu ciepłowniczego zainwestowaliśmy ponad pół miliarda złotych – mówi Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC. – Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami na poziomie co najmniej europejskim. Obsługujemy najnowsze, inteligentne budynki, dysponujemy wyrafinowaną i  inteligentną automatyką pozwalającą dopasowywać się do każdego odbiorcy, korzystamy z najlepszych doświadczeń ciepłownictwa europejskiego. Jesteśmy współautorami europejskich standardów technicznych dla ciepłownictwa, uczestniczymy aktywnie w programach wymiany wiedzy technicznej i organizacyjnej ze Skandynawią i Niemcami. Jesteśmy laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego rozwoju i godła Teraz Polska. Gdyński system ciepłowniczy jest gotowy do współpracy z OZE, wielkimi pompami ciepła i źródłami przyszłości w technologii wodorowej. Będziemy świadczyli usługi akumulacji ciepła a docelowo regulatora sieci energetycznych utylizując nadwyżki prądowe farm wiatrowych na Bałtyku. Gdynia będzie dysponowała zrównoważonym miksem energetycznym – dodał Janusz Różalski.