Podsumowanie konkursów proekologicznych Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Cenną inicjatywą Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”, związaną z ochroną i poprawą środowiska naturalnego, jest edukacja ekologiczna. Ważnym jej elementem są konkursy ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu zrzeszonych gmin.

Uroczyste podsumowanie konkursów i wręczenie nagród laureatom odbyło się 21 czerwca 2022 w Fabryce Kultury w Redzie. Nasze przedsiębiorstwo było reprezentowane przez Dyrektora Eksploatacji Łukasza Kossa.

Warto podkreślić, że dzieci i młodzież brały udział w indywidualnych konkursach plastycznych i fotograficznych związanych z ekologią (np. „Małe dzieci nie chcą śmieci’). Z kolei konkursy skierowane do szkół i przedszkoli polegały między innymi na zbiórce elektrośmieci czy zbiórce plastikowych nakrętek - wygrywała placówka oświatowa z największym współczynnikiem zebranych odpadów na jednego ucznia.

Szkoły i przedszkola zostały również uhonorowane nagrodami za proekologiczne działania edukacyjne, takie jak np. „ekowywiadówki”, wycieczki terenowe, akcje ulotkowe i plakatowe, gazetki szkolne/przedszkole, przedstawienia i apele, szkolne/przedszkole turnieje wiedzy ekologicznej czy też konkursy plastyczne i literackie – były to nagrody „Lider lokalnej ekologii” i „Złoty lider lokalnej ekologii”.

Główną nagrodą wręczoną na uroczystej gali była „Róża ekologii” za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W tym roku „Różę ekologii” otrzymały: Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z Redy.