Odpowiedzialność społeczna to powinność i zobowiązanie