Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Projekt polega na rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Gdyni w kierunku dzielnicy Gdynia Zachód, która obecnie intensywnie się rozbudowuje.

Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwi wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni.

Długość planowanej sieci wynosi ok. 5,73 km.

Sieć zasilać będzie tereny Miasta Gdyni – dzielnice: Chwarzno i Wiczlino w obrębie Gdyni Zachód.

Wartość projektu 22 705 732,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 468 002,54 PLN

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: