Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Dnia 22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał nową Ustawę o ochronie danych osobowych a  25 maja 2018 r. weszły w życie unijne przepisy o ochronie danych osobowych – RODO.

RODO, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Głównym założeniem RODO jest ograniczenie zróżnicowania przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodatkowo, RODO dostarcza nowe rozwiązania związane z ochroną danych osobowych oraz wzmacnia już istniejące. Wprowadza wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych, przy zwiększeniu obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – skierowaną do klientów zawierająca pakiet niezbędnych informacji związanych z  przetwarzaniem danych osobowych przez OPEC Sp.  z o.o. w Gdyni

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Tomasz Hopcia
tel. 58 627 38 37
tel. kom. 881 641 141
email: iod@opecgdy.com.pl