misja  – Ciepło w dobrych rękach

Zapewnienie komfortu cieplnego – w mieszkaniach, przedsiębiorstwach i instytucjach regionu opartego na:

 • bezpiecznej i neutralnej dla środowiska technologii zielonej energii
 • efektywnym kosztowo bilansie energetycznym oraz fachowej opiece energetycznej.

Zielona transformacja:

 • redukcja śladu węglowego
 • inwestycje w energię odnawialną
 • pozyskiwanie funduszy
 • edukacja klimatyczna.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem naszej działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22.10.1998 r.

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji na podstawie koncesji Prezesa URE z dnia 12.04.2013 r.

Produkujemy i montujemy węzły cieplne.

obszary strategiczne

obszar DZIAŁALNOŚCI

Dostarczamy ciepło do czterech miast województwa pomorskiego: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, pokrywając łącznie ponad 60% zapotrzebowania na ciepło.

CERTYFIKATY

Zakres fizyczny obejmuje lokalizację wszystkich komórek organizacyjnych:

 • Gdynia: ul. Opata Hackiego 14, ul. Raduńska 23e; ul. Filomatów 3; ul. Dreszera 11, ul Warszawska 71, ul. Biskupa Dominika 25B, ul. Chylońska 301, ul. Rozewska 20a, ul. Unruga 80, ul. Sikorskiego 2, ul. Lukrecjowa 1, ul. Nałkowskiej 20, ul. Konwaliowa 1, ul. Ledóchowskiego 2, ul. Chylońska 54a,
 • Wejherowo: ul. Staromłyńska 41, ul. Weteranów 13
 • Rumia: ul. Gdańska 33A
  wraz z siecią podziemną i naziemną łączącą zakłady wytwarzania i przesyłu z odbiorcami oraz lokalnymi kotłowniami gazowymi.

Ustanowiony w OPEC sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiska, BHP oraz Laboratoryjny obejmuje swoim zakresem:

 • zgodnie z ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 17025:2018-02

wytwarzanie, przesył, dystrybucje i obrót ciepłem, produkcję energii elektrycznej w procesie kogeneracji oraz produkcję węzłów cieplnych;
wykonywanie badań chemicznych oraz badań właściwości fizycznych wody w zakresie: oznaczenia pH, przewodności elektrycznej właściwej stężenia chlorków, stężenia żelaza ogólnego, twardości resztkowej i ogólnej, zasadowości wobec fenoloftaleiny i zasadowości ogólnej.