W miniony czwartek, 20 czerwca br. w Filharmonii Kaszubskiej, w Wejherowie odbyła się Druga Roczna Konferencja Klienta i rynku Ciepła OPEC pn. „Złote Ciepło OPEC 2024”. Konferencja zgromadziła administratorów i zarządców nieruchomości korzystających z usługi OPEC, a także   ekspertów z branży energetycznej, decydentów samorządowych i politycznych oraz przedstawicieli sektora biznesu i partnerów społecznych przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii związanych z transformacją energetyczną, zieloną energią oraz innowacyjnymi technologiami.

W spotkaniu pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa udział wzięli m.in.: wicewojewoda pomorski Emil Rojek, zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz międzynarodowy konsultant i ekspert branżowy z Danii Lars Gullev (senior consultant VEKS).

„Ciepło to jedno z podstawowych źródeł egzystencji człowieka, szczególnie w naszej szerokości geograficznej. OPEC jest bardzo znaczącym producentem i dostawcą ciepła, dlatego wszelkie plany przedsiębiorstwa dotyczące rozwoju i zielonej transformacji są niezwykle istotne dla mieszkańców naszego regionu – mówi Emil Rojek, wicewojewoda pomorski.

Tematami prezentacji były:

  • Omówienie stanu obecnego i perspektyw dla wejherowskiego zakładu Produkcyjnego Energetyki Cieplnej w kontekście nieuchronnej dekarbonizacji ciepłownictwa;
  • Rozwój rynku odbiorcy usług ciepła systemowego na warunkach wysoko rozwiniętego środowiska ciepła odzyskiwanego na przykładzie Danii.

Bardzo interesujący i  pokazujący spojrzenie z różnych perspektyw był panel dyskusyjny, moderowany przez Prezesa Zarządu OPEC Wojciecha Folejewskiego, pn. „Jak przygotować się do wykorzystania powstającej na Pomorzu potęgi nadprodukcji energetycznej?”. Uczestnikami merytorycznej dyskusji byli:

  • Emil Rojek, wicewojewoda pomorski
  • dr inż. Paweł Ziółkowskiz Politechniki Gdańskiej
  • Piotr Stępkowski, zastępca prezesa Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • Jarosław Jędrzejewski, dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
  • Jacek Tomczak, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie
  • Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.

„Mówimy o przyszłości energetyki cieplnej w Wejherowie i na Pomorzu – podkreśla Wojciech Folejewski, prezes OPEC. Jest to bardzo ważny temat dotykający bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb mieszkańców. Proces dekarbonizacji zamierzamy zakończyć do roku 2029 i w związku z tym planujemy spadek emisji o 90%. Naszym celem jest, aby Wejherowo oddychało czystym powietrzem, aby portfele naszych klientów tego nie odczuły, a sprawność systemu została zachowana” – podsumowuje Wojciech Folejewski.

„Patrząc na długofalową strategię do roku 2040, przygotowaną przez międzygminną spółkę OPEC widzimy, że szykuje się dla naszego miasta bardzo duża zmiana, polegająca na wycofaniu węgla i wprowadzeniu nowoczesnych, ekologicznych źródeł ciepła”- dodaje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie statuetek „Złote Ciepło OPEC 2024”, które otrzymali:

Urząd Miejski w Wejherowie (szczególny klient w zakresie współpracy w działaniach proklimatycznych), Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (największy odbiorca usług OPEC na terenie „Małego Trójmiasta Kaszubskiego”), Empress Nieruchomości Sp. z o.o. (największy zarządca na terenie „Małego Trójmiasta Kaszubskiego”), MPCK „Koksik” (największy podłączony biznes), Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (największy podłączony obiekt w Wejherowie – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”), Nadmorska Grupa Medialna (partner medialny), Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie (partner edukacyjny), Wejherowskie Centrum Kultury (szczególny klient w dziedzinie kultury).

Po części oficjalnej uczestnicy mogli wysłuchać koncertu akordeonowego w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie.

 

Link do relacji z wydarzenia w Twojej Telewizji Morskiej:

https://telewizjattm.pl/dzien/2024-06-21/64074-zlote-cieplo-opec-2024.html?play=on