Szanowni Państwo,

przedstawiamy raport z wyników przeprowadzonego badania satysfakcji Klienta OPEC.

 • Badanie przeprowadziła firma „ARC Rynek i Opinia” na przełomie grudnia 2023 i stycznia 2024, przy użyciu dwóch technik: część wywiadów została zebrana przez ankietera telefonicznego, a część była samodzielnie wypełniana przez klientów w panelu internetowym.
 • Wywiady prowadzone były z osobami odpowiedzialnymi za kontakt z OPEC: 17% pytanych pracuje w spółdzielni mieszkaniowej, pozostali to zarządcy nieruchomości lub Klienci OPEC
  z innych placówek.
 • W badaniu wzięło udział łącznie 103 Klientów OPEC.
 • Wśród Klientów, którzy wzięli udział w badaniu:

79% to placówki z Gdyni, 14% z Wejherowa i 7% z Rumi.

 • Wśród przebadanych Klientów 48% to zarządcy nieruchomości, 29% to Klienci biznesowi i developerzy, 18% to spółdzielnie mieszkaniowe, pozostali Klienci stanowią 5%.

Poniżej kilka wniosków z przeprowadzonego badania:

 • 66% Klientów biorących udział w badaniu jest zadowolonych ze współpracy z OPEC. Na taką ocenę największy wpływ mają: dobry kontakt, szybka i sprawna pomoc oraz ogólnie rozumiana dobra współpraca.
 • 75% badanych Klientów jest zadowolonych z technicznej obsługi, ponad połowa klientów biznesowych oraz zarządców nieruchomości uważa, że ten poziom poprawił się na przestrzeni lat. Najbardziej zadowolonymi grupami są wspomniani powyżej Klienci biznesowi oraz zarządcy nieruchomości.
 • Klienci, którzy korzystają z dodatkowych usług są z nich zadowoleni. Najbardziej zadowoleni są z montażu i wymiany układów pomiarowych energii cieplnej oraz elektrycznych pomiarów ochronnych. Poprawy wymaga trzecia co do popularności usługa, czyli płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania.
 • Połowa Klientów biorących udział w badaniu korzysta z e-faktur – są one szczególnie popularne wśród Klientów biznesowych i spółdzielni mieszkaniowych.
 • 41% Klientów posiada swojego opiekuna ze strony OPEC, zdecydowana większość jest zadowolona z kontaktów z opiekunem. Doceniają oni głównie kulturę osobistą, łatwość kontaktu i procesjonalną obsługę oraz szybkość reakcji opiekuna na zgłaszane problemy.

Obszary, które wymagają od nas zoptymalizowania i usprawnienia to strona internetowa oraz jej czytelność, a także sposób informowania o awariach.