Czym jest kalkulator symulacji opłat?

Kalkulator symulacji opłat ma za zadanie przybliżyć Ci wielkość szacunkowych opłat za ciepło jakie będziesz ponosił po przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Czy suma z kalkulkatora będzie finalnie na mojej fakturze?

Nie. Do kalkulatora wpisujemy szacunkowe dane w oparciu o projekt techniczny w przypadku  mocy zamówionej (kW) oraz szacunkowe zużycie ciepła (GJ) w oparciu o zużycie z lat ubiegłych. Warunki pogodowe a co za tym idzie zużycie ciepła rok do roku zawsze będzie się różnić.

Wyszła zbyt duża suma. Czy coś wpisałem źle?

Być może w okienku dotyczącym mocy zamówionej wpisałeś wielkości z projektu lub warunków technicznych pomnożone przez 12 (w skali roku). W tym okienku należy wpisać wartości w skali miesiąca

Jak mogę obniżyć rachunek?

Wypełnij formularz

1 Wpisz dane z faktury lub z własnych pomiarów.
2 Wybierz sposób wytwarzania ciepła z OPEC:
3 Wybierz miasto lub gminę:
4 Wybierz taryfę:

G1

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Dickmana 24, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

G2

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Szczecińska 11, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

G3

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Kamrowskiego 3, Kamrowskiego 7, Staniszewskiego 8, Staniszewskiego 15, Kańskiego 5, Zaruskiego 2, Zaruskiego 8, Zaruskiego 27 i Filipkowskiego 2 opalanych gazem ziemnym, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do obiektów sąsiednich stanowiące własność OPEC.

G4

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Miła 2 opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność odbiorców.

G5

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Roszczynialskiego, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC i przez nie eksploatowane.

Ru1

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Podgórna 9c, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą do obiektu sąsiedniego.

Re1

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane źródle ciepła Widokowa 8, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC.

S1

źródło ciepła Brodwino, opalane gazem ziemnym,

S1-OX

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Brodwino, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC - Gdynia oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

S1-IDE

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Brodwino, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez nie eksploatowane,

S1-GDE-de

- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Brodwino, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez nie eksploatowane,

S2

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Al. Niepodległości 710 a, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

S3

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Mickiewicza 63, opalanym gazem ziemnym, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC – Gdynia,

S4

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ul. Majkowskiego 11, Chmielewskiego 6, Al. Niepodległości 863, Chopina 1, Boh. Monte Cassino 47, 23-go Marca 102, Malczewskiego 19a, Kopernika 4, Andersa 20, Goyki 3, Kościuszki 4, Jagiełły 7, Czyżewskiego 6, Pułaskiego 17, Armii Krajowej 84, Armii Krajowej 43, Wybickiego 32, Abrahama 3, Sikorskiego 9, Obrońców Westerplatte 32, Malczewskiego 4, Curie-Skłodowskiej 10-12, 23-go Marca 40, Podjazd 1, Sikorskiego 2, Wejherowska 27-29, Chrobrego 47-49, Dąbrowskiego 4, Grunwaldzka 52, Haffnera 48, Sobieskiego 35, Wosia Budzysza 4, Armii Krajowej 119/121, Armii Krajowej 111, 1-go Maja 12, 3-go Maja 6A , opalanych gazem ziemnym, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do obiektów sąsiednich.

W

źródło ciepła Nanice, opalane miałem węgla kamiennego,

W-OX

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC - Gdynia oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

W-IDE

odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC - Gdynia,

W-GDE-de

- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC – Gdynia,

W-GDE-ox

- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC – Gdynia oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

PW-OX

- odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC – Gdynia oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

PW-IDE

- odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność OPEC –Gdynia i przez nie eksploatowane,

PW-GDE-de

- odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez nie eksploatowane,

PW-GDE-oe

- odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez OPEC – Gdynia,

PW-GDE-ox

- odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

PW-GOE-de

- odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność OPEC – Gdynia oraz grupowe węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez OPEC – Gdynia oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez nie eksploatowane.