Biuro Obsługi Klienta BOK

W Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

 • trybie zawierania umów sprzedaży ciepła
 • możliwości montażu urządzeń pomiarowych
 • podpisaniu umowy sprzedaży ciepła
 • aktualnej taryfie dla ciepła
 • ustalaniu mocy zamówionej
 • swojej fakturze za ciepło

e-mail. bok@opecgdy.com.pl

infolinia. 0 800 380 006 (bezpłatna)

tel. (58) 627-39-62

 

 

Dział Strategii Rynkowej i Usług

 • W Dziale Strategii Rynkowej i Usług osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:
 • terenie, na którym funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza OPEC
 • szacunkowe odległości budynku od miejskiej sieci cieplnej OPEC
 • procedurze przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • szacunkowych kosztach eksploatacji

e-mail: strategia@opecgdy.com.pl

tel. (58) 62 73 928/932

Jeśli chcieliby Państwo zdobyć wstępne informacje o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Państwa budynku proszę wypełnić poniższy formularz, a pracownik Działu Strategii Rynkowej i Usług skontaktuje się z Państwem w możliwie jak najkrótszym czasie.