Dnia 19 maja 2017 roku, w godzinach 10.00-13.00, zapraszamy mieszkańców Wejherowa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych ekologiczną produkcją ciepła do zwiedzania elektrociepłowni OPEC Sp. z o.o. przy ul. Staromłyńskiej 41.

Przedsiębiorstwo już 4 raz uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Unijnych.

W programie:  prezentacja multimedialna na temat firmy oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesie kogeneracji oraz zwiedzanie zakładu energetyki cieplnej pod opieką specjalistów z OPEC. Ponadto zwiedzający otrzymają  materiały informacyjne oraz upominki, a dla najmłodszych przewidziane są konkursy z nagrodami.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni   Nanice na terenie Wejherowa” złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji). Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa.

Ważne:

O każdej pełnej godzinie rozpoczynamy spotkanie prezentacją.

Zorganizowane grupy prosimy o rejestrację pod adresem e-mail: pr@opecgdy.com.pl

Drukuj