LPNazwaData archiwizacji
1 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 28/11/2018 08:05 Więcej
2 Zakup zaworów kulowych 23/11/2018 Więcej
3 Zakup odzieży roboczej 23/11/2018 Więcej
4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego 17/12/2018 Więcej
5 Zakup kształtek stalowych i mosiężnych 23/11/2018 Więcej
6 Zakup materiałów biurowych 23/11/2018 Więcej
7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 23/11/2018 Więcej
8 Zakup odzieży roboczej POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 10/09/2018 Więcej
9 Zakup elektrod 10/09/2018 Więcej
10 Zakup obuwia roboczego 23/11/2018 Więcej
11 Zakup materiałów budowlanych 23/11/2018 Więcej
12 Zakup rur stalowych 10/09/2018 Więcej
13 Zakup środków ochrony indywidualnej 10/09/2018 Więcej
14 Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 26/09/2018 Więcej
15 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE – Zakup rur stalowych 25/07/2018 Więcej
16 Zakup środków i artykułów czystości 10/09/2018 Więcej
17 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 17/12/2018 Więcej
18 Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ulicy Stryjskiej do Al. Zwycięstwa 138 oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami – „Ogródki Działkowe” przy al. Zwycięstwa 138 26/09/2018 Więcej
19 Zakup osprzętu elektrotechnicznego 10/09/2018 Więcej
20 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin 09/07/2018 Więcej
21 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin 15/06/2018 Więcej
22 Dostawa i montaż kotła WR8 wraz z robotami towarzyszącymi prowadzonymi w ramach modernizacji kotła WR5 w ciepłowni Nanice w Wejherowie 10/09/2018 Więcej
23 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin 05/06/2018 Więcej
24 Wykonanie instalacji cieplnych w pomieszczeniach kotłowni mieszczących się na Osiedlu Sokółka Zielenisz w budynku nr 20 oraz na Osiedlu Wiczlino Ogród w budynku nr 26 w Gdyni 26/06/2018 Więcej
25 Rozbudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów, Zakole i Szkolnej w Rumi 10/09/2018 Więcej
26 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania 26/06/2018 Więcej
27 Zakup farb 26/06/2018 Więcej
28 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin 28/05/2018 Więcej
29 Zakup wyrobów walcowanych 16/05/2018 Więcej
30 Budowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN500 mm biegnącej w rejonie Estakady Kwiatkowskiego i ul. Gołębiej w Gdyni oraz budowa przyłącza ciepłowniczego od komory K-2 do budynku przy ul. Gołębiej 3 w Gdyni 10/09/2018 Więcej
31 Zakup narzędzi wyposażenia indywidualnego 16/05/2018 Więcej
32 Zakup wyrobów metalowych 08/05/2018 Więcej
33 Zakup otulin 08/05/2018 Więcej
34 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac projektowych dotyczących modernizacji komory K-2 zlokalizowanej pod Estakadą Kwiatkowskiego w rejonie ulicy Gołębiej w Gdyni 29/03/2018 08:15 Więcej
35 Dialog techniczny w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż kotła WR8 wraz z robotami towarzyszącymi prowadzonymi w ramach modernizacji kotła WR5 w ciepłowni Nanice w Wejherowie” 02/07/2018 Więcej
36 Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych SEMEKO w rejonie ul. Kosynierów w Rumi 26/06/2018 Więcej
37 Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów 21/03/2018 Więcej
38 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 04/06/2018 Więcej
39 Dostawa łupin do izolacji rurociągów napowietrznych 15/05/2018 Więcej
40 Zakup osprzętu do maszyn i narzędzi – tarcz, wierteł i brzeszczotów 20/03/2018 Więcej
41 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac projektowych dotyczących modernizacji komory K-2 zlokalizowanej pod Estakadą Kwiatkowskiego w rejonie ulicy Gołębiej w Gdyni 12/02/2018 Więcej
42 Zakup zaworów bezpieczeństwa 12/01/2018 Więcej
43 Wywóz odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, wraz z ich zagospodarowaniem 30/01/2018 Więcej
44 Zakup posiłków regeneracyjnych w formie cateringu dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni 09/11/2017 Więcej
45 Zakup zaworów kulowych 09/11/2017 Więcej
46 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej 27/11/2017 Więcej
47 Zakup kształtek metalowych 18/10/2017 Więcej
48 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 05/01/2018 Więcej
49 Zakup materiałów budowlanych 19/09/2017 Więcej
50 Zakup wodomierzy ultradźwiękowych do ciepłej wody z nadajnikami impulsów 04/10/2017 Więcej
51 Zakup materiałów biurowych 19/09/2017 Więcej
52 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 19/09/2017 Więcej
53 Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się w budynku mieszkalnym nr 3 na Osiedlu Willa Park w Gdyni, ul. Miętowa. 12/09/2017 Więcej
54 Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się w budynku mieszkalnym nr B6 na Osiedlu Fort Forest w Gdyni, ul. Czesława Niemena 12/09/2017 Więcej
55 Zakup elektrod 21/08/2017 Więcej
56 Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu Wiczlino – Ogród w budynku nr 21 w Gdyni 31/08/2017 Więcej
57 Zakup rur stalowych 16/08/2017 Więcej
58 Zakup środków ochrony indywidualnej 04/08/2017 Więcej
59 Zakup obuwia roboczego 09/08/2017 Więcej
60 Zakup środków i artykułów czystości 11/07/2017 Więcej
61 Zakup osprzętu elektrotechnicznego 24/07/2017 Więcej
62 Zakup usługi sprzątania 17/07/2017 Więcej
63 Zakup obuwia roboczego – unieważnienie postępowania Więcej
64 Zakup odzieży roboczej 05/07/2017 Więcej
65 Zakup chemii budowlanej 19/06/2017 Więcej
66 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania 05/09/2017 Więcej
67 Budowa wysokoparametrowego przyłącza c.o. do węzła W11 w budynku nr 2 kompleksu wojskowego nr 4001 Komendy Portu Wojennego Gdynia – Rondo Bitwy pod Oliwą 1 29/05/2017 Więcej
68 Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa, licencji VMware oraz serwerów do wirtualizacji 18/05/2017 Więcej
69 Zakup farb 28/04/2017 Więcej
70 Świadczenie usług ubezpieczeniowych 28/04/2017 Więcej
71 Zakup narzędzi wyposażenia indywidualnego 15/05/2017 Więcej
72 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 26/04/2017 Więcej
73 Zakup wyrobów metalowych 11/04/2017 Więcej
74 Zakup otulin 11/04/2017 Więcej
75 Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu „Wiczlino-Ogród” w budynku nr 13 w Gdyni 22/02/2017 12:15 Więcej
76 Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów 13/03/2017 Więcej
77 Zakup akcesoriów spawalniczych 14/03/2017 Więcej
78 Zakup zaworów bezpieczeństwa 31/01/2017 Więcej
79 Zakup osprzętu do maszyn i narzędzi – tarcz, wierteł i brzeszczotów 04/01/2017 Więcej
80 Dostawa prasy codziennej i periodyków 09/01/2017 Więcej
81 Dostawa elementów rurociągów ciepłowniczych preizolowanych dla c.o. i c.w.u. w systemie rur giętkich 14/12/2016 Więcej
82 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin 25/01/2017 Więcej
83 Zakup posiłków regeneracyjnych w formie cateringu dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni 02/11/2016 Więcej
84 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 25/01/2017 Więcej
85 Zakup zaworów kulowych 02/11/2016 Więcej