LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Wykonanie instalacji cieplnych w pomieszczeniach kotłowni mieszczących się na Osiedlu Sokółka Zielenisz w budynku nr 20 oraz na Osiedlu Wiczlino Ogród w budynku nr 26 w Gdyni 28/05/2018 09:10 Więcej
2 Rozbudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów, Zakole i Szkolnej w Rumi 22/06/2018 09:10 Więcej
3 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania 17/05/2018 13:05 Więcej
4 Zakup farb 15/05/2018 10:05 Więcej
5 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni oraz członków ich rodzin 09/05/2018 09:15 Więcej
6 Budowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN500 mm biegnącej w rejonie Estakady Kwiatkowskiego i ul. Gołębiej w Gdyni oraz budowa przyłącza ciepłowniczego od komory K-2 do budynku przy ul. Gołębiej 3 w Gdyni 29/05/2018 09:15 Więcej
7 Dialog techniczny w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż kotła WR8 wraz z robotami towarzyszącymi prowadzonymi w ramach modernizacji kotła WR5 w ciepłowni Nanice w Wejherowie” 14/03/2018 12:00 Więcej
8 Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych SEMEKO w rejonie ul. Kosynierów w Rumi 16/04/2018 09:15 Więcej
9 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 26/03/2018 08:40 Więcej