LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Zakup środków ochrony indywidualnej 19/07/2018 09:05 Więcej
2 Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych 22/08/2018 09:10 Więcej
3 Zakup rur stalowych 20/07/2018 09:15 Więcej
4 Zakup środków i artykułów czystości 12/07/2018 09:15 Więcej
5 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 14/08/2018 09:10 Więcej
6 Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ulicy Stryjskiej do Al. Zwycięstwa 138 oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami – „Ogródki Działkowe” przy al. Zwycięstwa 138 01/08/2018 09:10 Więcej
7 Zakup osprzętu elektrotechnicznego 10/07/2018 09:15 Więcej
8 Dostawa i montaż kotła WR8 wraz z robotami towarzyszącymi prowadzonymi w ramach modernizacji kotła WR5 w ciepłowni Nanice w Wejherowie 09/07/2018 09:05 Więcej
9 Rozbudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulic: Sabata, Kombatantów, Zakole i Szkolnej w Rumi 22/06/2018 09:10 Więcej
10 Budowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN500 mm biegnącej w rejonie Estakady Kwiatkowskiego i ul. Gołębiej w Gdyni oraz budowa przyłącza ciepłowniczego od komory K-2 do budynku przy ul. Gołębiej 3 w Gdyni 29/05/2018 09:15 Więcej