LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Dialog techniczny w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych” 14/11/2018 12:00 Więcej
2 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 28/11/2018 08:05 Więcej
3 Zakup zaworów kulowych 15/10/2018 09:10 Więcej
4 Zakup odzieży roboczej 26/09/2018 09:10 Więcej
5 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego 09/10/2018 8:05 Więcej
6 Zakup kształtek stalowych i mosiężnych 21/09/2018 09:10 Więcej
7 Zakup materiałów biurowych 27/08/2018 09:10 Więcej
8 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 17/08/2018 09:10 Więcej
9 Zakup obuwia roboczego 13/08/2018 09:10 Więcej
10 Zakup materiałów budowlanych 09/08/2018 09:10 Więcej
11 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 14/08/2018 09:10 Więcej