LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Zakup wyrobów metalowych 10/04/2018 09:10 Więcej
2 Zakup otulin 29/03/2018 08:20 Więcej
3 Wykonanie prac projektowych dotyczących modernizacji komory K-2 zlokalizowanej pod Estakadą Kwiatkowskiego w rejonie ulicy Gołębiej w Gdyni 29/03/2018 08:15 Więcej
4 Dialog techniczny w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż kotła WR8 wraz z robotami towarzyszącymi prowadzonymi w ramach modernizacji kotła WR5 w ciepłowni Nanice w Wejherowie” 14/03/2018 12:00 Więcej
5 Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych SEMEKO w rejonie ul. Kosynierów w Rumi 04/04/2018 09:15 Więcej
6 Dostawa elementów systemu rur preizolowanych 26/03/2018 08:40 Więcej
7 Dostawa łupin do izolacji rurociągów napowietrznych 26/03/2018 08:15 Więcej