LPNazwaTermin otwarcia ofert
1 Zakup odzieży roboczej 26/09/2018 09:10 Więcej
2 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego 28/09/2018 8:05 Więcej
3 Zakup kształtek stalowych i mosiężnych 21/09/2018 09:10 Więcej
4 Zakup materiałów biurowych 27/08/2018 09:10 Więcej
5 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 17/08/2018 09:10 Więcej
6 Zakup obuwia roboczego 13/08/2018 09:10 Więcej
7 Zakup materiałów budowlanych 09/08/2018 09:10 Więcej
8 Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 10/09/2018 12:05 Więcej
9 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 14/08/2018 09:10 Więcej
10 Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ulicy Stryjskiej do Al. Zwycięstwa 138 oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami – „Ogródki Działkowe” przy al. Zwycięstwa 138 01/08/2018 09:10 Więcej