Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

 

  1. Ogłasza postępowanie na: Zakup zaworów kulowych
  2. Informuje o wyniku postępowania na: Zakup zaworów kulowych
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na: Zakup zaworów kulowych

 

 

 

 

 

Drukuj