Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup zaworów kulowych

  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup zaworów kulowych
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Zakup zaworów kulowych
Drukuj