Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup środków ochrony indywidualnej

  2.  Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup środków ochrony indywidualnej
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Zakup środków ochrony indywidualnej
Drukuj