Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup środków i artykułów czystości:
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup środków i artykułów czystości:
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Zakup środków i artykułów czystości
Drukuj