Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup posiłków regeneracyjnych w formie cateringu dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
  2. Informuje o podpisaniu umowy w postępowaniu na Zakup posiłków regeneracyjnych w formie cateringu dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Drukuj