Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup osprzętu elektrotechnicznego
  2. Informuje o wyniku postępowania na Zakup osprzętu elektrotechnicznego
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Zakup osprzętu elektrotechnicznego

 

Drukuj