Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup osprzętu elektrotechnicznego
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup osprzętu elektrotechnicznego
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Zakup osprzętu elektrotechnicznego
Drukuj