Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na  Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Drukuj