Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14,81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowania na Zakup materiałów budowlanych
  2. Informuje o wyniku postępowania na Zakup materiałów budowlanych
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Zakup materiałów budowlanych
Drukuj