Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup kształtek stalowych i mosiężnych
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup kształtek stalowych i mosiężnych
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Zakup kształtek stalowych i mosiężnych
Drukuj