Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Zakup kształtek metalowych

  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup kształtek metalowych
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Zakup kształtek metalowych
Drukuj