Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Wywóz odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, wraz z ich zagospodarowaniem
  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wywóz odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, wraz z ich zagospodarowaniem
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Wywóz odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, wraz z ich zagospodarowaniem
Drukuj