Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Wykonanie instalacji cieplnych w pomieszczeniach kotłowni mieszczących się na Osiedlu Sokółka Zielenisz w budynku nr 20 oraz na Osiedlu Wiczlino Ogród w budynku nr 26 w Gdyni

  2. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie instalacji cieplnych w pomieszczeniach kotłowni mieszczących się na Osiedlu Sokółka Zielenisz w budynku nr 20 oraz na Osiedlu Wiczlino Ogród w budynku nr 26 w Gdyni
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia na Wykonanie instalacji cieplnych w pomieszczeniach kotłowni mieszczących się na Osiedlu Sokółka Zielenisz w budynku nr 20 oraz na Osiedlu Wiczlino Ogród w budynku nr 26 w Gdyni
Drukuj