Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia:

  1. Ogłasza postępowanie na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu Wiczlino – Ogród w budynku nr 21 w Gdyni
  2. Informuje o wyniku postępowania na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu Wiczlino – Ogród w budynku nr 21 w Gdyni
  3. Informuje o udzieleniu zamówienia na Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się na Osiedlu Wiczlino – Ogród w budynku nr 21 w Gdyni
Drukuj